“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Trọn Dâng Cho Jêsus

Trọn Dâng Cho Jêsus
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Ellisha Hoffman
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 3/4
Bài số: 698
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

cầu xin Cha ban ân huệ,
lòng thèm khát an bình đức tin tràn dâng.
Cầu xin Cha nhưng vô vọng,
trời cao kia cao hơn nhiều,
vì lòng tối tăm này vẫn chưa toàn thiêu.

Điệp khúc:
Mọi điều trong tâm linh đem đến thiêu nơi chân Ngài chưa?
Lòng ta Vua Jêsus đang quản cai hay chưa?
Đừng từ nan vâng theo Ngài,
hồn thân linh dâng lên Ngài,
lòng được thái an và đức tin tràn dâng.

2. Cùng đi với Chúa mỗi ngày,
nhờ ánh sáng của Thánh Kinh,
lòng được thái an và đức tin tràn dâng.
Làm theo ý Cha trên trời,
cùng theo Chúa bước khắp nơi,
bằng lòng chết mỗi ngày xác thân tội ô.

3. Lòng ta dâng lên cho Ngài,
hồn thân ta Chúa quản cai,
rồi hạnh phúc tuôn tràn thỏa vui bình an.
Ồ! Tình yêu ôi sâu rộng,
tình tương thân không chi bằng,
từng ngày sống bên Ngài thắng bao tội ô.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một phụ nữ Tình Lành có thể mặc đồ lót khiêu gợi tình dục cho chồng mình không?
"Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. " I Cô-rinh-tô 7:3
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Quan hệ tình dục trước khi sinh - tại sao các tín đồ Tin Lành lại phản đối mạnh mẽ như vậy?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh thánh?
"Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; " Ê-xơ-tê 2:2
Điều khoản ngoại lệ là gì?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32