“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ca Cảm Tạ

Ca Cảm Tạ
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Martin Rinkart
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 7
Hợp âm: (F)

Lời Bài Hát

1.Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi vui vẻ cảm ơn Chúa trên trời,
bao công lao Chúa hiển oai, kia, thế giới vui vẻ trong Ngài;
Nơi tay thân mẫu chúng tôi, đà được phước Chúa vô đối,
thêm lớn ơn thiêng càng thêm, đến nay vẫn thương êm đềm.

2. Giê-hô-va bác ái thay, xin Chúa ở bên chúng tôi rày,
cho tâm linh vui vẻ thảnh thơi, nâng đỡ chúng tôi đến trọn đời;
Xin thiên ân giữ chúng tôi, hằng đưa bước lúc tăm tối,
xin giữ luôn luôn rày sau, khỏi cơn khổ nguy ưu sầu.

3. Xin dâng Chân Chúa bữa nay muôn tiếng cám ơn đức cao dày;
Cha, Con, Linh rất hiển oai, muôn thuở quản cai ở thiên đài.
Trên thiên binh dưới thế nhân, thờ Thần vĩnh hữu, toàn chân,
khi trước, hôm nay, ngày mai, thủy chung nhứt tâm thờ Ngài.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?
"Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, " Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?
"Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 5:20
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31