“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus

Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Harry D. Loes
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 3/4
Bài số: 700
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lòng tôi hằng mong chung bước với Chúa hoài. 

Tình yêu và sự bình an của Ngài.
làm cho đời tôi vui tươi luôn mỗi ngày,
Không chán chường không lo lắng ngày mai.

Điệp khúc:
Bên Jêsus tôi bước đi lòng bình an.
Bên Jêsus không lẻ loi sầu than.
Lòng mong trọn đời chung bước cùng Jêsus
hơn hết cả muôn vinh hoa trần gian!

2. Niềm vui từ nơi trần gian rất chóng tàn,
thường hay để lại buồn đau phủ phàng.
Chỉ trong tình yêu Jêsus tôi thỏa lòng.
Năm tháng nhìn lên nơi Chúa cậy trông.

3. Đường xa Ngài mang cho tôi những gánh nặng,
đời tôi Ngài vui tha thứ lỗi lầm.
Dạy tôi bài học yêu thương,
gương sống đẹp.
Theo Chúa ngày càng thêm vững niềm tin.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6