“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tìm Về Miền Đất Hứa

Tìm Về Miền Đất Hứa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Ellisha Hoffman
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 702
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Cùng đi ta vui bước bên nhau về miền quê hương ta, 

miền quê hương ta, miền Chúa đã hứa.
Nào đi ta mau bước bên nhau về miền quê hương ta.
Mật thơm, sữa ngon chan hòa.

Miền Chúa hứa cho ta, tràn nước sống bao la.
Nào đi ta mau bước bên nhau về miền quê hương ta.
Mật thơm, sữa ngon chan hòa.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11