“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Dennis L. Jernigan
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 704
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương, 

Ngài là lẽ thật mà tôi mong tìm,
nguồn bình an cho đời tôi.
Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu
Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời.
Ngài là Jêsus quyền năng.

Điệp khúc:
Jêsus là Chúa tôi,
Chúa có danh đẹp thay! Jêsus là Chúa tôi,
Quý báu thay danh Ngài.

2. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi,
Ngài đã sống lại và sống muôn đời,
Ngài là Jêsus quyền năng.
Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi,
hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười.
Nguồn bình an cho đời tôi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Đấng Christ còn trinh có thể / có nên kết hôn với người không còn trinh không?
"Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. " Thi-thiên 103:12
Việc kiêng cữ trước hôn nhân có phải là một thông điệp thực tế?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Một tín đồ Tin Lành phải làm gì nếu kết hôn với người không tin Chúa?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Nếu một người đàn ông có nhiều vợ và trở thành tín đồ Tin Lành, anh ta phải làm gì?
"Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. " I Ti-mô-thê 3:2