“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Dennis L. Jernigan
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 704
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương, 

Ngài là lẽ thật mà tôi mong tìm,
nguồn bình an cho đời tôi.
Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu
Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời.
Ngài là Jêsus quyền năng.

Điệp khúc:
Jêsus là Chúa tôi,
Chúa có danh đẹp thay! Jêsus là Chúa tôi,
Quý báu thay danh Ngài.

2. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi,
Ngài đã sống lại và sống muôn đời,
Ngài là Jêsus quyền năng.
Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi,
hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười.
Nguồn bình an cho đời tôi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành phải làm gì nếu kết hôn với người không tin Chúa?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Vợ / chồng của tôi là người đồng tính. Tôi nên làm gì?
"Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? " Rô-ma 6:1
Gần đây tôi đã tin vào Đấng Christ và đang sống với một người chưa tin Chúa. Tôi nên làm gì?
"Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." I Cô-rinh-tô 6:20
Đám cưới của những người theo Tin Lành phải khác với đám cưới không theo đạo thiên chúa như thế nào?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6