“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Dennis L. Jernigan
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 704
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương, 

Ngài là lẽ thật mà tôi mong tìm,
nguồn bình an cho đời tôi.
Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu
Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời.
Ngài là Jêsus quyền năng.

Điệp khúc:
Jêsus là Chúa tôi,
Chúa có danh đẹp thay! Jêsus là Chúa tôi,
Quý báu thay danh Ngài.

2. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi,
Ngài đã sống lại và sống muôn đời,
Ngài là Jêsus quyền năng.
Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi,
hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười.
Nguồn bình an cho đời tôi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20