“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Anh Cầu Xin Gì?

Anh Cầu Xin Gì?
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Mary A. Kidder
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 4/4
Bài số: 709
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

anh xin Chúa ban gì?
Trong danh Jêsus Christ là Chân Chúa
anh đang kiếm ơn yêu thương từ Cha
làm khiên che chở không?

Điệp khúc:
Khi anh khấn xin lòng yên tĩnh ngay,
màn đêm trở nên như ban ngày.
Khi muôn mối ưu tư vây đời anh đừng quên xin trước ngai.

2. Anh không thích anh em khi buồn vui,
anh xin Chúa ban gì?
Trong ơn yêu thương từ nơi Cha Thánh,
anh tha thứ cho anh em mình chăng?
Vì anh ai chết kia.

3. Khi bao thử thách đớn đau tràn dâng,
anh xin Chúa ban gì?
Khi tâm linh anh đầy bao bi thảm,
khi cơn sóng ma vây quanh mình chăng?
Trình dâng lên Chúa ngay.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14