“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngợi Con Thánh

Ngợi Con Thánh
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 71
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay
Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay
Lìa ngôi báu, Ngài vui sống giữa nhân gian từ đây
Không ngại đường thập tự sầu cay.

Điệp Khúc:
Ngợi Con Thánh!
Ngợi Con Thánh!
Rất diệu vinh!
Rất diệu vinh!
Ngợi Con Thánh!
Ngợi Con Thánh!
Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sinh.
Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay,
Không ngại đường thập tự sầu cay.

2. Đời đau đớn, người hư mất, tiếng than van sầu bi
Cơn sóng ác tội điên đảo cuốn lôi nhân loại đi
Vì thương xót, Ngài lâm thế cứu muôn dân lầm than
Cảm lòng Ngài muôn vật lặng an.

3. Màn sương ác tội che khuất Chúa Cha không nhìn ra
Ta nhớ tiếc nhà Cha thống hối bao phen lụy sa
Kìa, Con Thánh hiện ra chiếu sáng đưa lên lạc cung
Để Trời, người thuận hòa hiệp chung.

4. Nhờ Con xuống đời ta mới thấy ơn ban từ trên
Nên hãy đến thờ Con chí thánh Em-ma-nu-ên
Quỳ bên máng cùng tôn kính Chúa Jêsus vừa sinh
Xin mời Ngài cai trị hồn linh.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tính tích cực độc hại là gì?
"Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. " Giê-rê-mi 31:3
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6
Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16