“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu

Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: The Brocks
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 4/4
Bài số: 711
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Nào vui ca lên đi, biến đêm nên ban ngày. 

Xin hát lên nào ca hát đi cho bóng đêm kia tan dần.
Kêu khẩn Jêsus đi, cho bóng đêm tan dần.
Không cách chi được đâu, chỉ phải khẩn xin Jêsus.

Điệp khúc:
Cười cho tươi như hoa, khẩn xin Cha trên trời.
Luôn hát vang dầu trong bóng đêm thì chắc tối tăm tan liền.

2. Nào cười tươi lên đi, biến đêm nên huy hoàng.
Xin hãy tươi cười như đóa hoa cho bóng đêm kia lui dần.
Kêu khẩn Jêsus đi, cho bóng đêm tan dần.
Không cách chi được đâu, chỉ phải khẩn xin Jêsus.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?