“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ái Từ Cứu Tôi

Ái Từ Cứu Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: James Rowe
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 6/8
Bài số: 718
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Bờ an ninh không thấy đâu.
Tôi lún sâu vào trong bến mê.
Còn đâu dám mong quay về!
Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than
dội vang đến Chúa dại dương.
Ngài vực tôi khỏi Sa-tan tôi hiện thái an.

Điệp khúc:
Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi, Ái từ cứu tôi!
Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi Ðã cứu vớt tôi.

2. Tôi kính dâng lòng tôi Chúa ôi!
Nguyện luôn đi theo Chúa thôi.
Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay.
Hằng ca hát tôn vinh Ngài.
Công tác tôi, bài ca của tôi,
đều thuộc riêng của Ngài thôi.
Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài,
duy Ngài Chúa ôi.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16