“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ái Từ Cứu Tôi

Ái Từ Cứu Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: James Rowe
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 6/8
Bài số: 718
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

Bờ an ninh không thấy đâu.
Tôi lún sâu vào trong bến mê.
Còn đâu dám mong quay về!
Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than
dội vang đến Chúa dại dương.
Ngài vực tôi khỏi Sa-tan tôi hiện thái an.

Điệp khúc:
Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi, Ái từ cứu tôi!
Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi Ðã cứu vớt tôi.

2. Tôi kính dâng lòng tôi Chúa ôi!
Nguyện luôn đi theo Chúa thôi.
Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay.
Hằng ca hát tôn vinh Ngài.
Công tác tôi, bài ca của tôi,
đều thuộc riêng của Ngài thôi.
Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài,
duy Ngài Chúa ôi.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2