“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chỉ Tin Cậy Chúa

Chỉ Tin Cậy Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John W. Peterson
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 722
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

mỗi bước đi trong đời.
Cậy tin nơi Cứu Chúa chí ái Chúa sẽ như bài ca.
Dù trời phong ba bão táp gió cuốn ở bước đi đời ta,
luôn tin nơi Cứu Chúa Jêsus.
Chắc Chúa không xa lìa.

Điệp khúc:
Jêsus là bạn thân Chúa khắng khít với ta .
Không khi nào lìa xa Jêsus ở bên hoài.
Dù trời phong ba bão táp gió cuốn ở bước đi đời ta,
luôn tin nơi Cứu Chúa Jêsus.
Chắc Chúa không xa lìa.


2. Cậy tin nơi Cứu Chúa Jêsus,
mỗi bước đi trong đời.
Dù cho nguy khốn đến phá khuấy Chúa sẽ ban bình an.
Mọi buồn đau hay bão táp gió cuốn vẫn cứ tin Ngài luôn.
Duy Jêsus Cứu Chúa Chí ái ở với ta đêm ngày.
————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.