“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Thà Có Jêsus Thì Hơn

Thà Có Jêsus Thì Hơn
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Rhea F. Miller
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 3/4
Bài số: 724
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Jêsus, 

làm con yêu thương Chúa quý gấp mấy kho tàng;
Thà có Jêsus hơn hết lầu các vinh quang.
Thà do Jêsus dắt bằng tay lủng đinh Ngài.

Điệp khúc:
Hơn tước vị vua chúa toàn vinh hiển thế gian,
mà xích tội khiên vẫn còn mang.
Thà luôn luôn bên Jêsus nào có chi hơn.
Hằng muốn ở trên thiên đàng.


2. Gần bên Jêsus hơn hết người thế đổi thay.
Thà luôn luôn trung tín với chứng cớ của Ngài.
Thà có Jêsus hơn hết các lời thế gian.
Thà luôn luôn trung tín vì Danh Thánh của Ngài.

3. Ngài xinh tươi, thơm như đóa huệ trũng Sa-rôn.
Tàng ong kia chưa chắc sánh với đức êm dịu Ngài.
Lòng tôi trông mong khao khát cần đến Jêsus.
Thà xin Jêsus đến Ngài giải cứu linh hồn.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về cưỡng hiếp vợ / chồng?
"Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. " Ê-phê-sô 5:32
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Điều gì có nghĩa là một người vợ được cho là một người giúp đỡ / giúp đỡ gặp gỡ?
"Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. " I Cô-rinh-tô 7:7
Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Kinh thánh nói gì về các thỏa thuận tiền hôn nhân?
"Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu. " Ma-thi-ơ 19:8