“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Thà Có Jêsus Thì Hơn

Thà Có Jêsus Thì Hơn
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Rhea F. Miller
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 3/4
Bài số: 724
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Jêsus, 

làm con yêu thương Chúa quý gấp mấy kho tàng;
Thà có Jêsus hơn hết lầu các vinh quang.
Thà do Jêsus dắt bằng tay lủng đinh Ngài.

Điệp khúc:
Hơn tước vị vua chúa toàn vinh hiển thế gian,
mà xích tội khiên vẫn còn mang.
Thà luôn luôn bên Jêsus nào có chi hơn.
Hằng muốn ở trên thiên đàng.


2. Gần bên Jêsus hơn hết người thế đổi thay.
Thà luôn luôn trung tín với chứng cớ của Ngài.
Thà có Jêsus hơn hết các lời thế gian.
Thà luôn luôn trung tín vì Danh Thánh của Ngài.

3. Ngài xinh tươi, thơm như đóa huệ trũng Sa-rôn.
Tàng ong kia chưa chắc sánh với đức êm dịu Ngài.
Lòng tôi trông mong khao khát cần đến Jêsus.
Thà xin Jêsus đến Ngài giải cứu linh hồn.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Chồng yêu vợ có nghĩa là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Tôi đã ly hôn. Tôi có thể tái hôn theo Kinh thánh không?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Có phải là khôn ngoan khi thanh thiếu niên Tình Lành hẹn hò không?
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. " I Phi-e-rơ 2:11