“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Đời Luôn An Bình

Đời Luôn An Bình
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Uyên Trâm
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 3/4
Bài số: 727
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ðời sẽ đến với ta tươi đẹp như nắng mai. 

Hy vọng mơ ước đắp xây nặng trĩu vai nầy.
Chào đón ánh nắng reo vui miệng luôn hát ca.
Tim rộn rã lòng ta như nở hoa.
Vì nếu có Jêsus Ngài dẫn đưa mọi đường.
Ðời ta lo chi nữa xóa tan mọi vấn vương.
Cùng bước với Jêsus mặc thế gian xoay vần.
Trong Chúa sẽ luôn an bình lướt qua dương trần.

2. Ðời cũng có lúc giống như chiều mưa hắt hiu.
Bay từng cơn gió lướt trên làng xóm tiêu điều.
Dầu thế biết chắc gió mưa thường mau đổi thay.
Chân trời sáng chờ tan muôn áng mây.
Nào cứ vui lên đi, Lòng vững tin nơi Ngài.
Niềm tin đem giao hết cho Jêsus bữa nay.
Nào hát ca lên đi cuộc thế có thăng trầm.
Nhưng Chúa dẫn đưa ta từng bước chân âm thầm.

3. Rồi chẳng mấy lúc sẽ phai dần như áng mây.
Khi màn đêm phủ bao cuộc đời chóng tan nầy.
Là lúc chấm dứt các công trình ta đắp xây.
Trông chờ Chúa gọi tên ta trước ngai.
Giờ ấy đến nay mai vào lúc ta không ngờ.
Hoặc trong đêm tăm tối hay ban ngày nắng soi.
Giờ ấy đến nay mai vào lúc ta bơ thờ.
Xin Chúa cho ta sẵn sàng thức canh mọi giờ.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Bỏ trốn có phải là tội lỗi không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người vợ?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người chồng theo Tin Lành?
"Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. " Ê-phê-sô 5:18
Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Hai vợ chồng có nên ổn định tài chính trước khi kết hôn?
"Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. " I Ti-mô-thê 5:8
Vợ chồng có tài khoản ngân hàng riêng có sai không?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5