“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Trước Khi Rạng Đông

Trước Khi Rạng Đông
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John W. Peterson
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 728
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

hãy quên đi buồn đau
Hãy phó bao đau thương lên Chúa nhân từ.
Ngày vui sẽ sớm đến, bóng đêm sẽ dần tàn
Ánh sáng của ban mai tỏa sau đêm dài.
Dù đời nầy tối đen, chớ nên lo ngại chi
Chúa ở với ta luôn, không thiếu thốn gì.
Ðừng quên lời hứa xưa, trước khi lên trời cao
Chúa phán: “Chớ lo chi, có Ta ở cùng”.

2. Nhìn lên nơi Cứu Chúa,
hãy tin theo Ngài đi,
phó hết cả tương lai cho Chúa dẫn đường.
Ngài không xa cách mãi, dẫu không ai nhìn thấy,
có Chúa ta vui thay, hát ca đêm ngày.
Ngày mai trời sáng tươi, Chúa đem ta đời mới,
Bởi vững tin Jêsus, lòng hát bồi hồi.
Rồi đây dù chiến tranh, khó khăn đến dọa dẫm,
vẫn thấy tâm an vui, Chúa luôn ở gần.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Kinh Thánh có nói rằng bị bỏ rơi là lý do chính đáng để ly dị và tái hôn không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10