“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Biết Rõ

Chúa Biết Rõ
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự An Ủi
Nhịp: 3/4
Bài số: 776
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi