“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bên Tôi Là Chúa Jêsus
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Yêu Mến Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 802
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Một người bạn đường thân mật. Một bạn đường yêu dấu