“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Thanh Niên Tin Lành Ca

Thanh Niên Tin Lành Ca
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thanh Thiếu Niên
Nhịp: 4/4
Bài số: 873
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ta thanh niên Tin Lành chen bước, cất tiếng vang ca rền,
đường đời nhiều gai gốc tràn sầu đau, ta vững tiến lên.
Quyết tâm nương Jêsus Christ đừng xu hướng vinh hoa đời.
Ôi vinh hiển khi nhìn Ê-li rẽ sông Giô-đanh.

Điệp khúc:
Chúng ta là thanh niên bước theo Jêsus
sống trong Ngài chan chứa ân phước cường phủ.
Danh lợi, quyền thế giống như  mây vờn trăng.
Ha-lê-lu-gia! Christ đưa ta tới chốn an bằng.

2. Ta thanh niên Tin Lành nung chí, đắc thắng cơn ba đào,
dầu cường hào ma quỷ, lòng nào lui giông tố phủ bao.
Tuốt gươm thiêng sáng choang nầy cùng tranh chiến
Sa-tan thù. Kia anh dũng môn đồ Phao-lô trước mặt Phê-tu.

3. Ta thanh niên Tin Lành nương dưới bóng Christ muôn muôn đời,
hằng dùi mài Kinh Thánh cầu nguyện Cha ban phước khắp nơi.
Dắt nhau thông suốt thiên trình, đoàn ta quyết không nao sờn.
Quyết noi tấm gương hiền Ru-tơ, Đa-vít, Ê-tiên.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16