“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hỡi Si-ôn, Vùng Lên

Hỡi Si-ôn, Vùng Lên
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thanh Thiếu Niên
Nhịp: 4/4
Bài số: 875
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Vùng lên ! Vùng lên! Vùng lên!Khá đứng vững vàng ở Si-ônMặc ngay hôm nay bao áo hiển vinhMặc ngay hôm nay bao áo tươi sángÔ! Giê-ru-sa-lemỐ! Xinh đẹp thay khắp trên núi thánh đâyÔ! Xinh đẹp thay tại trên núi thánh nayBàn chân người đẹp thay, báo cáo tin vui bấyBáo rao tin vui mừngNào hát lên, khá vui mừngNào hát lên mừng vuiHát lên, hát lên, kíp đi vào mừng vuiNào vui ca lên đi khắp bốn phương miền Giê-ru-sa-lemNào vui ca lên đi ca lên khắp nơi Giê-ru-sa-lemGiê-hô-va ban ơn và an ủi dân sự Ngài nayVì Chúa Giê-hô-va trút phước xuống cho mọi dân NgàiGiê-hô-va muôn đời vinh hiểnGiê-hô-va muôn đời vinh hiểnBởi Chúa bác ái Chúa nhân từ thayCùng ai quyết tin nơi Ngài. 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6