“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 12
Ghi chú:

Lời Bài Hát

và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô biên!

Nhờ Thần Linh Cha ban, khiến sống lại rất vinh.

Đang khẩn nài tại bên cánh hữu Chúa Cha,

Sắp tái lâm trong vinh hiển tiếp rước các môn đồ

Chúa Cha, Chúa Con, luôn Thần Linh siêu hình,

Quyền năng như nhau, đáng đời đời tụng vinh.

Chứa bao bánh thiêng nuôi hồn tôi trọn đời,

Đồng thinh khải ca, chúc tụng Chúa Ba Ngôi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11