“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Vinh Thay Danh Jesus

Vinh Thay Danh Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 24
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình,

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình;

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình,

2. Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộng muôn trùng!

Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng;

3. Hãy đến nơi mạch huyết Jêsus tuôn tràn,

4. Suối huyết tha tội kia linh nghiệm vô cùng,

Chỉ suối huyết kia mong rửa sạch nhơ lòng;


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.