“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Danh Jesus

Danh Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 32
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đẹp đẽ êm đềm

Buồn lo vụt biến đau thương tiêu trừ, làn sóng kinh sợ đều êm. 

2. Danh cấp cứu kẻ thương tâm lao thần, rối ren thành tĩnh an liền

Là ma-na cấp cho ai cơ bần, hằng giúp ai mệt được yên.

3. Danh chí ái, ấy khiên che thân mình, chỗ nương cậy, Đá xây nền

Là kho vàng chứa bao nhiêu ơn lành, đầy dẫy phước thật từ trên.

4. Jêsus hỡi, Chúa tôi, Vua, bạn hiền, chính Cha là Đấng chăn chiên

Đường đi, Sự sống, Tiên Tri, Cuối cùng, nhận lấy bao lời ngợi khen.

5. Dầu sắp tắt hơi, vui rao Con Trời, Chí công, toàn ái tuyệt vời

Kìa, danh diệu bấy đưa tôi qua đời, hồn thỏa vui hằng cười cợt.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người vợ?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Quan hệ tình dục trước khi sinh - tại sao các tín đồ Tin Lành lại phản đối mạnh mẽ như vậy?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Một Cơ đốc nhân có nên đeo một chiếc nhẫn tinh khiết?
"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
Bỏ đi và chia cắt nghĩa là gì?
"Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài. " Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:4
Vợ / chồng của tôi là người đồng tính. Tôi nên làm gì?
"Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? " Rô-ma 6:1