“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Danh Jesus

Danh Jesus
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 32
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đẹp đẽ êm đềm

Buồn lo vụt biến đau thương tiêu trừ, làn sóng kinh sợ đều êm. 

2. Danh cấp cứu kẻ thương tâm lao thần, rối ren thành tĩnh an liền

Là ma-na cấp cho ai cơ bần, hằng giúp ai mệt được yên.

3. Danh chí ái, ấy khiên che thân mình, chỗ nương cậy, Đá xây nền

Là kho vàng chứa bao nhiêu ơn lành, đầy dẫy phước thật từ trên.

4. Jêsus hỡi, Chúa tôi, Vua, bạn hiền, chính Cha là Đấng chăn chiên

Đường đi, Sự sống, Tiên Tri, Cuối cùng, nhận lấy bao lời ngợi khen.

5. Dầu sắp tắt hơi, vui rao Con Trời, Chí công, toàn ái tuyệt vời

Kìa, danh diệu bấy đưa tôi qua đời, hồn thỏa vui hằng cười cợt.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Là một người chồng tin kính nghĩa là gì?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20
Tỷ lệ ly hôn giữa những người theo Tin Lành có thực sự giống như những người ngoại đạo không?
"Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; " I Phi-e-rơ 2:7
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16