Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Vợ chồng có tài khoản ngân hàng riêng có sai không?

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5: 25
Vì nhiều lý do khác nhau, một số cặp vợ chồng muốn có tài khoản ngân hàng riêng biệt. Tiền bạc là nguyên nhân số một gây ra các vấn đề trong hôn nhân, và vì vấn đề tài chính là nguồn lý luận phổ biến nhất trong hôn nhân, các cặp đôi đã đính hôn nên dành thời gian để quyết định xem những điều này sẽ được giải quyết như thế nào trước khi bước vào hôn nhân. . Kinh thánh nói rất rõ ràng về sự kết hợp của một người nam và một người nữ (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19: 5; Ê-phê-sô 5: 25-33), và những câu đó đều cho thấy rằng cả hai sẽ trở thành một thực thể, với người nam là người lãnh đạo tinh thần và người phụ nữ phục tùng anh ta. Đây là nguyên tắc cần được thực hiện đối với vấn đề tài chính nói chung và tài khoản ngân hàng riêng biệt nói riêng.
Một cặp vợ chồng thực sự là “một” sẽ là một trong tất cả các lĩnh vực của hôn nhân của họ. Quan trọng nhất, họ sẽ nhất tâm về các vấn đề tâm linh. Nhưng sự hiệp nhất của tinh thần này cũng phải hiện diện trong các vấn đề thời gian, nơi mà vợ và chồng một lần nữa trở thành một tâm hồn và một tấm lòng. Điều này có nghĩa là tiền và tài sản được coi là thuộc về cả hai đối tác như nhau. Không nên có sự phân biệt giữa “tiền của tôi và tiền của bạn”.
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
Gia-cơ 1: 5
Tất cả được chia sẻ một cách bình đẳng trong một mối quan hệ đối tác thực sự, và không có mối quan hệ cộng tác nào bình đẳng hơn hai người hợp nhất trong Đấng Christ. Do đó, thực sự không có lý do gì để có các tài khoản ngân hàng riêng biệt. Thông thường, tình trạng các tài khoản ngân hàng riêng biệt xảy ra khi có vấn đề nghiêm trọng với sự tin tưởng, và trong trường hợp đó, có những vấn đề lớn hơn trong cuộc hôn nhân chứ không chỉ là nơi có tiền. Thiếu sự tin tưởng sẽ gây nguy hiểm cho hôn nhân, và nếu nó tồn tại, cầu nguyện là điều cốt yếu để tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa (Gia-cơ 1: 5) về cách giải quyết điều này.
Kinh Thánh nói rằng chúng ta là một với vợ / chồng của mình, và vì vậy chúng ta nên quyết tâm bày tỏ sự hợp nhất này với con cái, bạn bè, hội thánh của chúng ta và thế giới quan sát. Khi xung đột về tiền bạc tồn tại, có cơ hội để phát triển tình yêu thương và quan trọng nhất là sự tin tưởng để quy tụ toàn bộ gia đình vì mục đích của Đức Chúa Trời.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5: 25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Gia-cơ 1: 5 - Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.