Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về việc người vợ đổi họ khi kết hôn?

Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa.
Giăng 19:25
Truyền thống người vợ lấy họ chồng khi kết hôn không được tìm thấy trong Kinh thánh. Vào thời Kinh Thánh, hầu hết mọi người thậm chí còn không có họ. Phụ nữ thường được xác định theo nơi họ sống (ví dụ: Mary Magdalene, Lu-ca 8:2), bởi con cái của họ (ví dụ: Mary, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, Ma-thi-ơ 27:56), hoặc theo chồng của họ (ví dụ, vợ của Mary). của Clopas, Giăng 19:25).
Trong văn hóa phương Tây, người vợ có tục lệ đổi họ của mình thành họ chồng. Đại đa số phụ nữ lấy chồng ở phương Tây vẫn theo truyền thống đó. Không có điều gì rõ ràng trong Kinh Thánh về việc làm này, vì Kinh Thánh không đưa ra mệnh lệnh nào để làm như vậy. Vì vậy, không có gì trái với Kinh thánh một cách rõ ràng về việc một người vợ giữ tên thời con gái của mình hoặc chọn một con lai có dấu gạch nối.
vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.
Ê-phê-sô 5:23
Một số phụ nữ thay đổi họ một cách hợp pháp sau khi kết hôn chỉ đơn giản là tuân theo các quy ước văn hóa. Tuy nhiên, nhiều người khác đang cố ý chọn cách minh họa một số nguyên tắc trong Kinh thánh, cụ thể là quyền làm chủ của người đàn ông và sự thật rằng hôn nhân là sự kết hợp của hai người thành “một thịt”. Chúa Giêsu dạy rằng, khi người nam và người nữ kết hôn, “họ không còn là hai nữa mà là một xương một thịt” (Mác 10:8). Một nghi lễ phổ biến trong lễ cưới là thắp nến đoàn kết, minh họa cho Sáng thế ký 2:24, “Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở thành một xương một thịt”. Người chồng, với tư cách là chủ gia đình và là người nuôi dưỡng vợ mình (Ê-phê-sô 5:23), có cùng tên với vợ, thay vì ngược lại.
Các nền văn hóa khác có thể có những truyền thống khác nhau về việc người phụ nữ thay đổi hoặc giữ họ của mình sau khi kết hôn. Một lần nữa, vì Kinh Thánh không đề cập cụ thể đến vấn đề này nên vấn đề phải được quyết định dựa trên lời cầu nguyện, cân nhắc về văn hóa và mong muốn của vợ chồng.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 19:25 - Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa.
Ê-phê-sô 5:23 - vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.