“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Đêm Nô-ên Tưng Bừng
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 57
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Đêm Nô-ên tưng bừng này đêm Jêsus ra đời,

Một đêm đông lạnh lùng tại Bết-lê-hem xưa.

Tiếng sứ thánh hát vang bài ca tôn vinh Con Trời.

Lìa bỏ ngôi thiên đình xuống thế gian ô tội.

Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này?


2. Nơi thôn xa giữa đêm trường có mấy kẽ chăn bầy,

Chợt khiếp kinh khi nhìn hào quang Chúa sáng bấy.

Tiếng sứ thánh nhủ khuyên nay khá tiếp lấy Tin Lành.

Là Christ nay ra đời để cứu rỗi chúng sanh.


3. Nơi phương đông xa xôi kìa các bác sỉ lên đường,

Vượt qua bao dặm trường tìm Jêsus Chân Vương.

Vua Giu-đa mới sanh Ngài sanh ra nơi đâu nào?

Này tinh kim, một dược, nhũ hương đây dâng Ngài.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.