“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hoa Huệ Trong Trũng

Hoa Huệ Trong Trũng
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 83
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Bạn thân tôi ấy Jêsus Christ, lo lắng cho tôi trọn đời

Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán quân trong muôn người

Thật tôi xem Chúa như Hoa Huệ trong trũng, hương thơm nhẹ nhàng

Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn

Hồi bi ai Jêsus an ủi, lúc bối rối cho bình an

Bảo rằng “Mọi điều sầu thống nên giao Ta mang.”

Thật Jêsus Christ như Hoa Huệ, như chính Sao Mai rạng ngời

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay, quán quân muôn người.


2. Jêsus Christ gánh bi thương tôi, lau ráo bao châu lụy tràn

Là ngọn tháp che tôi khi quỉ ma xâm phạm vào

Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự, xa ném bao nhiêu tượng hình

Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình

Dầu khi nhân gian khinh chê chán, lắm lúc Sa-tan gạt tôi

Chỉ nhờ Jêsus đạt đích an ninh vô hồi.


3. Hồi tôi đây sống bởi đức tin, vâng ý Ba Ngôi trọn tình

Ngài thật không xa tôi không bỏ tôi đi một mình

Lửa linh bao phủ xung quanh tôi, nên bổn tâm không bồi hồi

Nhờ ma-na Chúa ban, hồn đang đói thấy no rồi

Rồi tôi bay lên nơi vinh quí thấy rõ thiên nhan đẹp xinh

Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tua ra muôn hình.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Bỏ đi và chia cắt nghĩa là gì?
"Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài. " Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:4
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Kinh Thánh có nói rằng bị bỏ rơi là lý do chính đáng để ly dị và tái hôn không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Kỷ luật gia đình Tình Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6