“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hoa Huệ Trong Trũng

Hoa Huệ Trong Trũng
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 83
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Bạn thân tôi ấy Jêsus Christ, lo lắng cho tôi trọn đời

Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán quân trong muôn người

Thật tôi xem Chúa như Hoa Huệ trong trũng, hương thơm nhẹ nhàng

Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn

Hồi bi ai Jêsus an ủi, lúc bối rối cho bình an

Bảo rằng “Mọi điều sầu thống nên giao Ta mang.”

Thật Jêsus Christ như Hoa Huệ, như chính Sao Mai rạng ngời

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay, quán quân muôn người.


2. Jêsus Christ gánh bi thương tôi, lau ráo bao châu lụy tràn

Là ngọn tháp che tôi khi quỉ ma xâm phạm vào

Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự, xa ném bao nhiêu tượng hình

Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình

Dầu khi nhân gian khinh chê chán, lắm lúc Sa-tan gạt tôi

Chỉ nhờ Jêsus đạt đích an ninh vô hồi.


3. Hồi tôi đây sống bởi đức tin, vâng ý Ba Ngôi trọn tình

Ngài thật không xa tôi không bỏ tôi đi một mình

Lửa linh bao phủ xung quanh tôi, nên bổn tâm không bồi hồi

Nhờ ma-na Chúa ban, hồn đang đói thấy no rồi

Rồi tôi bay lên nơi vinh quí thấy rõ thiên nhan đẹp xinh

Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tua ra muôn hình.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6