Aerial view of lava lake of Puu Oo crater of Kilauea volcano in Big island, Hawaii

Tại Sao Bạn Phải Tha Thứ?


Tại Sao Bạn Phải Tha Thứ?
Mục Sư Rick Warren

“Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.” (Ma-thi-ơ 18:27 BTT).

Lời Chúa cho biết vì sao chúng ta phải buông bỏ sự tổn thương và oán giận của chúng ta. Chúng ta cần phải phóng thích nó thay vì nhắc lại nó.

Có ba lý do chúng ta cần phải tha thứ.

1. Vì Chúa tha thứ cho bạn.
Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 18, Chúa Giê-xu kể câu chuyện về ông vua tha thứ cho đầy tớ của mình. Câu 27 cho biết: “Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.” (BTT) Giống như nhà vua đã xóa món nợ của người đầy tớ này, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu Christ đến để trả thay món nợ của bạn. Mọi điều bạn đã từng làm sai trong cuộc đời mình đều đã được trả thay. Chúa Giê-xu đã chịu tội thay bạn. Ngài đã trả thay án phạt của bạn. Ngài đã chịu tội thay bạn và trả giá thay cho tội lỗi của bạn. Chúa Giê-xu Christ đã chết thay cho tất cả mọi tội lỗi của bạn.

2. Vì oán giận là tự tra tấn.
Đây là một vết thương tự gây ra. Bất cứ khi nào bạn oán giận, thì bạn luôn là người bị tổn thương nhiều hơn người mà bạn đang cay đắng. Trong thực tế, trong khi bạn vẫn còn lo nghĩ về một điều gì đó đã xảy ra từ nhiều năm trước, thì người kia đã quên nó rồi! Quá khứ của bạn đã trở thành dĩ vãng, và nó không thể gây đau khổ cho bạn được bạn nữa, trừ khi bạn giữ nó.

3. Vì bạn cần sự tha thứ mỗi ngày.
Kinh Thánh dạy rất rõ ràng rằng chúng ta không thể nhận được những gì chúng ta không sẵn lòng ban cho. Bạn có muốn được tha thứ không? Kinh Thánh nói rằng vậy thì bạn cần phải tha thứ.

Tha thứ là một lối sống. Nó không chỉ là điều mà bạn chỉ cần làm một lần. Bạn cần tha thứ mỗi ngày trong cuộc sống mình. Bạn cần phải xin sự tha thứ. Bạn cần phải nhận sự tha thứ từ Chúa và từ người khác. Bạn cũng cần phải tha thứ cho người khác nữa. Sự tha thứ phải diễn ra liên tục. Bạn cần đón nhận và cũng cần ban cho sự tha thứ.

*******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=3a39ae0846&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=3a39ae0846&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=3a39ae0846&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Nếu được hỏi về tổn thương lớn nhất trong cuộc đời bạn, thì ai là người đầu tiên bạn nghĩ đến?

Theo những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn và tha thứ cho bạn, bạn cần phải tha thứ cho ai hôm nay?

Bạn có dành thời gian riêng tư với Chúa mỗi ngày trong sự xưng tội, tương giao và học Kinh Thánh hay không? Bạn có thể làm gì để việc này trở thành mối ưu tiên?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi có phải thú nhận việc ngoại tình của mình với người bạn đời của mình không?
"Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. " Gia-cơ 5:16
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Bỏ trốn có phải là tội lỗi không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12