SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Ty26jMBTdj9R/iLwOUwM2kH5ER5pZRl34cUmsGIxsk2lV5d9rICT2TNQN8jn34etzLp9PPzYbxJlTAr1sPicUsNJ6dN4yr0wfaLy98iCVN1YxPZETd5kjyHnmRwcuapEXpW0DLtdapln3EROC9c4bcRqOxpskYLQZLTfvCWkhjHOGjtkT+DgiYTBO+bmNSwKhpHNedRCz4IYYtqFKKxZTg3r3KWF6SWPCHUfvwc7jx/xZSTBcB3YeJFJIMA+HIF2i0Sr7fsGbNXCVZ3oleg3KWkDbKOJGPkX+AHv+JYD1z7+DLhatGZftN+0eNbpXLoe3m2UH6MXHfeBErn3UKMe0IT9zXBV4/ja3lm+3+1I7kurqUfq6L3Fmywpei5xmmO52Gaklz3hT1BkRhFRtWbS7Gh71+m95kuvL/F6zHC6RcxY0sGW390tLdPobzO9mJ69Js/ERZqNUJnL6bATT/+7EYJVQ/SEqM/4YjLxjEf5C00VEb/w8ydVHJMNaTTC8gRJcVLjGpMGY4gatf2ZYRiXjWZWcKgoClFYNZJy0IgsAsp0gPMvLthYNFrUsaZDl8gXjOmWHIQQAAA==

Chúa Luôn Chu Cấp. Công Việc Của Chúng Ta Là Phải Xin.


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=3da9765997&mc_eid=UNIQID
Chúa Luôn Chu Cấp. Công Việc Của Chúng Ta Là Phải Xin.
Mục Sư Rick Warren

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32 BTT)

Khi tôi còn là một đứa trẻ, bất cứ khi nào tôi cần điều gì, tôi sẽ nói chuyện với bố tôi. Đôi khi những thứ tôi cần đắt tiền, nhưng tôi nhớ rằng lúc đó không lần nào tôi lo lắng về việc cha tôi sẽ lấy tiền ở đâu để mua những thứ tôi cần. Chuyện có tiền không phải là việc của tôi! Đó là việc của cha tôi phải tìm ra đâu ra tiền. Việc của tôi đơn giản chỉ là hỏi xin mà thôi.

Việc của bạn không phải là tìm ra cách nào Chúa sẽ chu cấp cho mình. Việc của bạn chỉ là cầu xin mà thôi.

Kinh Thánh Gia-cơ 4:2 chép: “Anh em chẳng được chi, vì không cầu xin.” (BTT)

Đây là bí quyết thứ hai để quản lý căng thẳng: Lo lắng ít hơn và cầu xin nhiều hơn. Thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện về mọi điều.

Sách Rô-ma đoạn 8:32 chép: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (BTT)

Nếu Chúa đã giải quyết nan đề lớn nhất của bạn, mọi thứ khác đều nhỏ bé. Nếu Chúa yêu bạn đủ để ban Chúa Jesus chết vì tội lỗi của bạn, bạn không nghĩ rằng Ngài yêu bạn đủ để giúp bạn về tài chính sao? Bạn không nghĩ rằng Chúa yêu bạn đủ để giúp bạn có sức khỏe sao? Với các mối liên hệ? Với các quyết định nghề nghiệp? Với việc thỏa thuận một hợp đồng làm ăn? Với thời hạn của công việc?

Không có điều gì trong cuộc sống bạn mà Chúa không quan tâm. Chúa đã biết bạn cần gì, nhưng Chúa vẫn muốn bạn cầu xin Chúa về điều đó. Thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện về mọi điều có cần.

Thảo Luận

Điều gì ngăn trở bạn cầu xin Chúa về những điều bạn cần?

Bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn cầu xin Chúa những gì bạn cần khi Chúa đã biết tất cả các nhu cầu của bạn?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=3da9765997&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=3da9765997&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=3da9765997&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ nên làm gì nếu vợ / chồng của họ chọn sống một lối sống chuyển giới?
"Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. " Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:5
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người vợ theo Tin Lành?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20