Beautiful woman standing on a pier with arms raised feeling the freedom

Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không?


Chúa Phán “Có Sao Đến Vậy”
Mục Sư Rick Warren


“Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8)


Mọi điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn phát xuất từ tình yêu thương. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để yêu thương. Lý do duy nhất bạn còn sống vì bạn được tạo ra để được Chúa yêu thương.

Nếu Chúa không muốn bạn sống, trái tim bạn sẽ ngừng ngay lập tức; bạn không thể thở được nữa. Đức Chúa Trời đã tạo nên bạn và muốn bạn sống để Ngài có thể yêu thương bạn, và để bạn đáp lại tình yêu Ngài.

Chúa không chỉ nói yêu bạn; Ngài thể hiện nó. Kinh Thánh chép rằng, “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Lời Chúa phán “trong khi” chúng ta còn là người có tội. Trước khi tôi biết Ngài, hay trước khi tôi nhận ra mình cần có Ngài trong đời sống, Chúa Giê-xu đã chết thay cho tôi.

Có một quan niệm cho rằng tôi phải làm sạch mọi hành động của mình trước khi đến cùng Đức Chúa Trời: “Tôi cần phải làm tất cả cho đâu ra đấy. Có một số điều trong đời sống cần phải điều chỉnh cho đúng, rồi mới đến với Chúa được.” Không! Bạn hãy đến với Chúa với mọi nan đề của mình – điều tốt, điều xấu, cùng mọi tệ hại.

Điều nầy cũng giống như chúng ta đánh răng trước khi đến nha sĩ để làm sạch răng, hay rửa cho chén dĩa sạch sẽ hết rồi mới bỏ vào máy rửa, hoặc dọn sạch rác trong nhà trước khi người dọn dẹp tới.

Chúa phán, “Không, không! Con không cần dọn dẹp mớ bầy nhầy của con. Chỉ cần mang tất cả đến cùng Ta. Hãy mang đến cho Ta tất cả vấn đề của con. Ta có mọi giải pháp. Con có sao cứ đến như vậy.”

Kinh Thánh dạy rằng, “Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài” (Thi Thiên 57:3b). Đó là những điều Chúa Giê-xu đã làm trong ngày Phục Sinh. Vì lòng yêu, Ngài từ Thiên Đàng xuống để cứu chúng ta. Vì thế, bạn có thể mang đến cho Ngài mọi nan đề vì Ngài có mọi giải pháp.

Nếu bạn biết tin này mà không hành động, sự chết và sự phục sinh Chúa sẽ trở nên lãng phí cho chính bản thân bạn. Cuộc đời bạn sẽ không có gì khác hơn. Bạn có thể biết món quà của Chúa, nhưng bạn phải nhận lãnh nó.

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:9-10).

Chúa không đòi hỏi bạn hứa một điều bạn không giữ được. Ngài kêu gọi bạn tin vào một lời hứa mà chỉ một mình Ngài mới có thể giữ được.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có bất kỳ lý do chính đáng nào để ly dị ngoài những gì Kinh Thánh xác định cụ thể không?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31