Victoria Falls from the air in the afternoon

Sự Cứu Rỗi Có Thực Sự Miễn Phí Không?


Sự Cứu Rỗi Có Thực Sự Miễn Phí Không?
Mục Sư Rick Warren

“Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:24)

Nếu bạn hỏi 100 người dọc đường rằng, “Làm sao để vào được Thiên Đàng?” bạn sẽ nhận được thật nhiều câu trả lời khác nhau có thể được tóm tắt với đại ý là phải làm công quả để vào Thiên Đàng. Bạn sẽ nghe những lời như, “Cố gắng sống tốt và làm hết sức mình,” hay “Chú tâm chăm chỉ sống đạo đức,” hoặc “Làm nhiều điều tốt hơn điều xấu.” Tất cả những ý tưởng nầy đều dựa trên công đức, chứ không trên ân sủng của Chúa.

Nhưng ơn cứu rỗi là một món quà, và bạn không thể làm lụng để đổi lấy quà. Không phải trả tiền để được quà. Bạn không thể bỏ công ra để được, bạn không thể mua, và bạn cũng không thể làm lụng để nhận được.

Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Cơ-đốc giáo và mọi tôn giáo khác. Cơ-đốc giáo là tôn giáo duy nhất đặt nền tảng trên ân điển. Mọi tôn giáo khác đều dựa trên các công đức có thể tóm lược trong hai chữ: “việc làm”. Có những quy định bạn phải làm để được sự chấp nhận của Chúa, để được phước, để được hưởng thiên đàng. Luôn luôn có những điều luật, những quy định, và những nghi lễ – một điều gì đó bạn phải làm.

Trong khi đó, nếu bạn tóm lược Cơ-đốc giáo bằng một từ, thì từ đó là “hoàn tất.” Chúa Giê-xu đã trả giá cho bạn trên thập tự giá. Đã hoàn tất!

Có lần một người hỏi tôi, “Mục sư Rick, tôi phải làm gì để được sự cứu rỗi?” Tôi đáp, “Quá muộn rồi!” (câu trả lời làm anh thật kinh ngạc). “Anh đã muộn cả 2000 năm! Những gì cần phải làm để anh có được sự cứu rỗi đã được thực hiện rồi, anh không cần phải làm gì nữa.”

Chúa Giê-xu đã làm rồi. Ngài đã trả giá cho sự cứu rỗi của bạn trên thập tự giá, và giờ đây nó là một quà tặng miễn phí cho bạn. Đó là lý do khi treo thân trên thập tự, Ngài phán, “Mọi sự đã được trọn.” Ngài không nói, “Đời ta xong rồi,” vì Ngài không chấm dứt. Ngài vẫn hiện đang sống. “Mọi sự” đây chính là “sự cứu rỗi của bạn”. Kế hoạch ban ơn cứu chuộc cho mỗi người đã hoàn tất.

Rô-ma 3:24 chép rằng, “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ.”

Bạn không vào Thiên Đàng dựa trên điều bạn làm. Bạn vào Thiên Đàng dựa trên những điều Chúa Giê-xu Christ đã làm cho bạn.

Khi bạn thật sự hiểu ân điển, bạn sẽ vui nhận, vì đó là quà tặng lớn nhất trong đời được ban cho bạn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về sự khác biệt tuổi tác trong các mối quan hệ?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Hai vợ chồng có nên ổn định tài chính trước khi kết hôn?
"Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. " I Ti-mô-thê 5:8
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6
Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?
"Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, " Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3