Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh thánh?

Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp;
Ê-xơ-tê 2: 2
Khi Kinh Thánh sử dụng từ đồng trinh, nó dùng để chỉ một người chưa kết hôn và chưa có quan hệ tình dục (xin xem Ê-xơ-tê 2: 2 và Khải Huyền 14: 4). Trong văn hóa ngày nay, nhiều người dùng từ trinh tiết để biểu thị sự trong trắng về tình dục; tuy nhiên, nhiều người khác sử dụng một định nghĩa kỹ thuật để tìm ra kẽ hở trong các tiêu chuẩn đạo đức, giới hạn từ này chỉ có nghĩa là “tình trạng không bao giờ đi hết con đường” —thì một cặp vợ chồng có thể làm bất cứ điều gì và mọi thứ không cần quan hệ tình dục và vẫn được gọi về mặt kỹ thuật chính họ là "trinh nữ." Đây là một trò chơi chữ không có lãi. Trinh tiết phải ảnh hưởng đến trái tim, tâm trí và linh hồn, không chỉ một số bộ phận cơ thể.
Kinh thánh không nhấn mạnh quá nhiều vào định nghĩa kỹ thuật hoặc y học về trinh tiết mà nó dựa trên tình trạng của trái tim một người. Đạo đức mà chúng ta tán thành và những hành động chúng ta lựa chọn cung cấp bằng chứng về tình trạng trái tim của chúng ta. Tiêu chuẩn của Kinh Thánh rất rõ ràng: độc thân trước hôn nhân và một vợ một chồng sau khi kết hôn.
Có ba lý do nghiêm trọng để tiết kiệm tình dục cho hôn nhân. Trước tiên, với tư cách là tín đồ, chúng ta phải tuân theo những gì Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải làm. Cô-rinh-tô thứ nhất 6: 18–20 viết, “Hãy trốn tránh sự đồi bại về tình dục. Tất cả những tội lỗi khác mà một người phạm phải là bên ngoài thân thể, nhưng bất cứ ai phạm tội tình dục, tội lỗi với thân thể của chính họ. Bạn không biết rằng thân thể bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng ở trong bạn, Đấng bạn đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Bạn không phải là của riêng bạn; bạn đã được mua ở một mức giá. Vì vậy, hãy tôn kính Đức Chúa Trời bằng thân thể của bạn ”. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, thì Ngài đã mua chúng ta bằng sự hy sinh mạng sống của Ngài. Ngài là Chúa của chúng ta và chúng ta phải tôn vinh Ngài.
Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,
Ê-phê-sô 6:14
Lý do thứ hai là chúng ta phải chiến đấu trong các trận chiến thuộc linh của mình với tấm áo giáp của sự công bình (Ê-phê-sô 6:14). Chúng ta đang ở trong một cuộc cạnh tranh giữa bản chất mới của chúng ta trong Đấng Christ và những ham muốn xác thịt của chúng ta. Thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3–7 nói, “Ý muốn của Đức Chúa Trời là bạn nên được thánh hóa: rằng bạn nên tránh sự đồi bại về tình dục; rằng mỗi người trong anh em hãy học cách kiểm soát thân thể mình theo cách thánh thiện và danh giá, đừng ham mê dục vọng như những người ngoại đạo, những người chưa biết Chúa; và rằng trong vấn đề này không ai được sai hoặc lợi dụng anh chị em. Chúa sẽ trừng phạt tất cả những ai phạm tội lỗi như chúng tôi đã nói với bạn và đã cảnh báo bạn trước đây. Vì Đức Chúa Trời đã không kêu gọi chúng ta là những kẻ ô uế, nhưng phải sống một đời sống thánh khiết. ” Để cơ thể (chứ không phải Thánh Linh) điều khiển hành động của mình là một hành động bất chấp Đức Chúa Trời. Chúa ơi, tình yêu thương giữa vợ và chồng là cho và không ích kỷ. Sử dụng ai đó để thực hiện ước muốn xác thịt là hành vi tự cho mình là trung tâm và lạm dụng. Ngay cả khi đối tác bằng lòng, bạn vẫn đang tiếp tay cho họ phạm tội và làm thay đổi tiêu cực mối quan hệ của người đó với Đức Chúa Trời và những người khác.
Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.
Ê-phê-sô 5: 31
Lý do cuối cùng liên quan đến “sự bí ẩn” của hôn nhân (Ê-phê-sô 5: 31-32). Khi Đức Chúa Trời nói về việc hai người được kết hợp làm một, Ngài đang đề cập đến điều gì đó mà chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu theo một cách thực tế, sinh lý. Khi hai người thân mật, vùng dưới đồi trong não tiết ra các chất hóa học gây cảm giác gắn bó và tin tưởng. Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân dẫn đến việc một người hình thành sự gắn bó và tin tưởng một người mà họ không có mối quan hệ cam kết. Định nghĩa về niềm tin trong tâm trí xấu đi. Có mối liên kết như vậy với một người nào đó mà không có sự bảo đảm để cùng nhau hướng về Đức Chúa Trời là điều nguy hiểm. Hai cá nhân - thậm chí ở mức độ nhẹ - bị ám ảnh về mặt sinh lý với nhau nhưng không cam kết lớn lên trong Đức Chúa Trời như một cặp vợ chồng có thể bị xé bỏ khỏi Đức Chúa Trời và các kế hoạch của Ngài dành cho họ.
Ngược lại, nếu hai người đưa ra lựa chọn tỉnh táo, cân nhắc để cam kết với nhau trong hôn nhân, và sau đó cho phép sự thân mật giải phóng những chất hóa học này, cơ thể có thể khẳng định lại mối liên hệ mà tâm trí đã tạo ra. Cảm xúc sinh lý của sự tin tưởng và gắn bó được củng cố bởi thực tế của mối quan hệ. Bằng cách này, hai người trở thành một về mặt thể chất, và điều đó phản ánh những gì Đức Chúa Trời đã làm về mặt tâm linh.
Hôn nhân là mô hình mối quan hệ giữa Hội thánh và Đấng Christ. Một cặp vợ chồng là để phụng sự Đức Chúa Trời trong một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và thống nhất. Tình dục, cùng với sự sinh sản, được Đức Chúa Trời thiết kế để củng cố mối quan hệ hợp tác đó. Tình dục ngoài hôn nhân tạo ra mối dây liên kết xé nát trái tim con người thay vì gắn kết họ lại với nhau.
Cuối cùng, chúng ta cần nhớ một vài điều về sự trinh tiết, và sự thiếu vắng nó, được ban cho ân điển của Đức Chúa Trời. Những người đến với Đấng Christ sau khi tham gia vào các mối quan hệ tình dục trước hôn nhân không phải là trinh nữ; tuy nhiên, họ được tẩy sạch hoàn toàn bởi Đấng Christ vào lúc họ được cứu. Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc bất cứ ai, và Ngài có thể chữa lành những ai đã ham mê xác thịt của họ. Đối với những người quan hệ tình dục trước hôn nhân sau khi trở thành tín đồ Tin Lành, thì có sự tha thứ trong Đấng Christ. Ngài có thể tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác và mang lại sự chữa lành (1 Giăng 1: 9). Và, trong trường hợp khủng khiếp của một người trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục hoặc cưỡng hiếp, người có thể cảm thấy rằng cô ấy hoặc anh ấy, không phải do lỗi của chính họ, không còn đo lường theo tiêu chuẩn lý tưởng là “trinh tiết”, Chúa Giê-su Christ có thể phục hồi cô ấy. hoặc tinh thần của anh ấy, chữa lành cho cô ấy hoặc anh ấy bị tổn thương, và ban cho cô ấy hoặc anh ấy sự toàn vẹn.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-xơ-tê 2: 2 - Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp;
Ê-phê-sô 6:14 - Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,
Ê-phê-sô 5: 31 - Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.
I Giăng 1: 9 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.