Beautiful Icelandic landscape. Green volcanic mountains in cloudy weather.

Tha Thứ Thật Sự Có Nghĩa Là Gì


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=2e35e43e71&mc_eid=UNIQID
Tha Thứ Thật Sự Có Nghĩa Là Gì
Mục Sư Rick Warren

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)

Tha thứ có thể là một giá trị bị lạm dụng, bị thực hành sai và bị hiểu sai nhiều nhất trong văn hóa của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình biết tất cả về sự tha thứ, nhưng chúng ta thật sự không biết. Trước khi đọc tiếp, xin hãy để 1 phút để làm các câu hỏi nhỏ nầy bằng cách cho là đúng hoặc sai ở mỗi câu sau:

1. Chỉ nên tha thứ cho một người khi người đó xin được tha thứ.
2. Tha thứ bao gồm việc xem nhẹ lời xúc phạm và nỗi đau đã gây ra.
3. Tha thứ bao gồm việc phục hồi lòng tin và làm lại quan hệ.
4. Bạn không thật sự tha thứ trừ khi đã quên đi những lời xúc phạm.
5. Khi ai đó làm tổn thương, bạn có trách nhiệm phải tha thứ cho người xúc phạm mình.

Khi đọc Kinh Thánh và thấy những gì Chúa phán về sự tha thứ, bạn khám phá rằng cả năm lời công bố trên đây đều sai. Bạn đã làm như thế nào?

Chúng ta sẽ để một ít ngày để suy nghĩ xem tha thứ thật sự có nghĩa là gì, vì đa số anh chị em không hiểu về sự tha thứ.

Thứ nhất, tha thứ thật sự là tha thứ vô điều kiện. Không có cái gì kèm theo đó. Bạn không kiếm được tha thứ. Bạn không xứng đáng để được tha thứ. Không mặc cả để được tha thứ. Tha thứ không dựa trên một lời hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Bạn hiến tặng sự tha thứ đó cho một người cho dù người đó có xin bạn hay không.

Khi Chúa Jesus dang rộng bàn tay trên thập tự giá và nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình đang làm gì,” chẳng có ai xin được tha thứ cả (Lu-ca 23:34a). Chẳng có ai nói: “Chúa Jesus ơi, xin tha thứ cho con, vì điều con đang làm cho Ngài.” Chúa đã ban tặng sự tha thứ. Ngài chủ động làm công việc đó.

Thứ hai, tha thứ không phải là xem nhẹ hay coi thường lời xúc phạm nghiêm trọng. Khi có ai xin bạn tha thứ và bạn bảo: “Việc đó đâu có gì. Tôi chẳng thấy tổn thương gì cả! ” Câu nói nầy làm cho sự tha thứ thành quá rẻ!

Tha thứ chỉ dùng cho lỗi lầm lớn. Bạn không dùng chữ tha thứ cho những vấn đề nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu có một việc thật sự cần phải có sự tha thứ, bạn không nên xem nhẹ nó khi người ta đến xin bạn tha thứ. Bạn không cần nói “Việc đó không có gì. ” Đó là việc lớn! Nếu đây không phải là vấn đề trọng đại, hãy nói: “Anh/Chị không cần phải xin được tha thứ. ” Nhưng nếu đó là việc lớn, thì bạn cần phải nhìn nhận nó.

Có rất nhiều những việc trọng đại trong cuộc sống. Bạn có nhận ra điều đó không? Nhưng có sự khác nhau giữa bị tổn thương và làm điều sai trái. Bị tổn thương cần có kiên nhẫn và tiếp nhận, chứ không cần tha thứ. Còn làm điều sai trái cần được tha thứ.

Hãy nhớ rằng Chúa sẽ ban cho bạn ân điển để tha thứ khi bạn bước đi với Ngài trong đức tin.

Thảo Luận

Đâu là những tổn thương mà bạn chờ đợi ai đó đến xin lỗi thay vì chỉ cần chấp nhận?

Tại sao tha thứ cho một người không xin được tha thứ là điều khó? Làm thế nào bạn có thể vượt qua?

Thái độ của bạn về sự tha thứ thay đổi ra sao khi bạn nhận thấy Chúa Cứu Thế đã tha thứ cho mình thể nào?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=2e35e43e71&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?
"Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, " Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?
"Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. " Thi-thiên 141:5
Thê thiếp là gì?
"Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca con gái Aùp-sa-lôm hơn các hậu phi khác (vì người có lấy mười tám hoàng hậu và sáu mươi cung phi, sanh ra hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái). " II Sử-ký 11:21
Quan hệ tình dục trước khi sinh - tại sao các tín đồ Tin Lành lại phản đối mạnh mẽ như vậy?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33