Young woman traveller hiking in the mountains among natural rocks of Cappadocia, Central Turkey. Concept of adventures and travel lifestyle

Vấn Đề Của Tính Cầu Toàn 


Vấn Đề Của Tính Cầu Toàn
Mục Sư Rick Warren

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)
[“Ai mong đợi mọi điều hoàn hảo, sẽ không bao giờ hoàn tất được điều gì.”] (ND)

Khi bạn học thư giãn trong ân điển giải phóng của Chúa và thoát tung ra khỏi ngục tù của tính cầu toàn, bạn sẽ khám phá một mức độ niềm vui và sự tự do mới trong đời sống. Tại sao? Vì tính cầu toàn phá hủy cuộc đời bạn bằng nhiều cách.

1. Nó làm bại sáng kiến của bạn.
Có bao giờ bạn nghĩ đến một kế hoạch nhưng chưa thể khởi sự được không? Bạn nghĩ, “Một ngày nào đó mình sẽ thu xếp mọi việc để thực hiện nó,” nhưng rồi bạn không thể bước được bước đầu tiên đó. Một trong những lý do có thể do tính cầu toàn. Bạn chờ đợi hoàn cảnh hay thời điểm toàn hảo, đến khi các con hoàn tất sự học, hay đến khi có được một khoản tiền nào đó. Khi đặt tiêu chuẩn của mình quá cao, tính cầu toàn sẽ làm tê liệt, và bạn không thể nào hoàn tất được việc gì.

Kinh Thánh chép trong Truyền Đạo 11:4 rằng, “Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt.”

2. Nó phá hỏng các mối quan hệ của bạn.
Không ai thích bị cằn nhằn hay sửa sai luôn luôn. Nó gây chán nản và bực mình! Kinh Thánh chép rằng, “Kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái [tình yêu dễ bỏ qua mọi lỗi lầm – ND]; Còn ai nhắc lập điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt [tính rầy rà phá đổ tình bạn thân thiết nhất –ND].” Tính cầu toàn – hay ước muốn luôn luôn đúng- sẽ phá hủy các mối quan hệ, vì nó đâm rễ trong tinh thần bất an. Những con người cầu toàn thường khắc nghiệt và đòi hỏi quá mức đối với người khác cũng như với chính bản thân.


3. Nó phá hủy hạnh phúc của bạn.
Truyền Đạo 7:16 chép rằng, “Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cớ sao làm thiệt hại cho mình?” Tác giả không nói đến sự công bình chân chính hay sự khôn ngoan thật. Ông đang nói về tính cầu toàn. Bạn có thể đơn cử bất cứ một đức tính nào, và biến nó trở thành xấu xa khi cư xử quá mức.

Người hay chỉ trích bạn thậm tệ nhất chính là bạn, vì con người thường phê phán thậm tệ về bản thân. Vì chúng ta có khuynh hướng ghét và không ưa những người đay nghiến mình, nếu bạn cứ tự đay nghiến bản thân, điều đó có nghĩa gì? Điều đó nói lên bạn không ưa thích bản thân mình. Bạn tự cho rằng mình không tốt đủ. Và bạn nghĩ rằng nhắc nhở xem mình sai trật ở điểm nào là cách thúc đẩy mình làm điều đúng. Không phải như thế! Đó chính là tinh thần cầu toàn, và nó sẽ khiến bạn luôn tự coi thường chính mình.

Chỉ có một phương thuốc giải độc cho tính cầu toàn. Nó không nằm trong các sách tự học hay tại phòng mạch bác sĩ. Bạn chỉ có thể học được sự thoải mái khi kinh nghiệm hoàn toàn về ân điển giải phóng của Đức Chúa Trời.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm một người vợ tin kính có nghĩa là gì?
"cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. " I Ti-mô-thê 2:2
Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh thánh?
"Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; " Ê-xơ-tê 2:2
Lạm dụng có phải là lý do có thể chấp nhận được để ly hôn không?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Làm cho hôn nhân bền vững - chìa khóa là gì?
"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? " A-mốt 3:3