Young woman traveller hiking in the mountains among natural rocks of Cappadocia, Central Turkey. Concept of adventures and travel lifestyle

Hãy Tha Thứ Vì Bạn Đã Được Tha Thứ


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=b9a206fbff&mc_eid=UNIQID
Hãy Tha Thứ Vì Bạn Đã Được Tha Thứ
Mục Sư Rick Warren

“Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô-lô-se 3:13b)

Kinh Thánh nói có ba lý do bạn phải bỏ qua quá khứ và bỏ qua đối với những người đã làm bạn tổn thương, và những lý do ấy không tùy thuộc vào việc người đó có xứng đáng hay không.

1. Bạn phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn vì Chúa đã tha thứ cho bạn. Cô-lô-se 13:3 nói: “Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” Nếu muốn làm một con người tha thứ, trước hết bạn cần nhận lấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã đến trần gian trong hình thể con người của Chúa Jesus để tha thứ mọi lầm lỗi người ta từng gây ra. Ngài đã trả giá cho nên chúng ta chẳng cần phải trả giá. Tin Mừng hay Phúc Âm là thế đó!

2. Bạn phải tha thứ những người làm tổn thương bạn vì sự thù oán sẽ điều khiển bạn.
Kinh Thánh Truyền Đạo 7:9 nói: “Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội.” (Truyền-đạo 7:) Sự thù hận khiến bạn trở nên khốn khổ, và khiến bạn bị cầm tù trong quá khứ. Và khi bị cầm tù trong quá khứ, bạn sẽ bị quá khứ điều khiển. Mỗi lần bạn căm hận một điều gì đó, điều đó sẽ làm chủ bạn. Một số người trong các bạn đang còn cho phép những người đã gây tổn thương mình 10 hay 20 năm trước tiếp tục gây tổn thương cho mình ngày hôm nay. Thật là ngu xuẩn. Chớ để cho điều nầy xảy ra. Họ không còn có thể làm tổn thương bạn được nữa. Quá khứ là quá khứ. Bạn phải để cho quá khứ qua đi.

3. Bạn phải tha thứ những người làm bạn tổn thương vì bạn sẽ còn cần được tha thứ nhiều hơn nữa trong tương lai. Chúa Jesus phán trong Ma-thi-ơ 6:14: “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:14-15) Tha thứ là một con đường hai chiều. Bạn không thể nhận điều mình không sẵn lòng ban cho.

Thảo Luận

Trong hoàn cảnh nào bạn cần tha thứ để có thể dứt khoát với quá khứ?

Tội lỗi nào mà bạn cứ nghĩ là mình không thể nào quên?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=b9a206fbff&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3