Lavender flowers blooming field and a lonely tree uphill. Valensole, Provence, France, Europe.

Khi Cám Dỗ Gọi, Chỉ Cần Cúp Máy


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=d60c316338&mc_eid=UNIQID
Khi Cám Dỗ Gọi, Chỉ Cần Cúp Máy
Mục Sư Rick Warren

“Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình.” (Châm ngôn 14:16)

Điều hiển nhiên là nếu bạn không muốn bị ong chích, hãy tránh xa những con ong! Nếu bạn không muốn bị phỏng, thì đừng đến gần ngọn lửa! Nếu bạn không muốn rớt ra khỏi vách đá, thì đừng treo lơ lửng bằng hai tay của mình.

Mục tiêu không phải là để xem bạn có thể đến gần cám dỗ cỡ nào mà là bạn có thể ở cách xa nó bao xa.

Châm ngôn 14:16 dạy, “Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình.” Một kẻ ngốc nghĩ rằng anh ta có thể thắng được cám dỗ, nhưng anh ta đang đùa ai? Bạn không đi vào một quán nhậu chỉ để ăn bánh bột nướng! Bạn cần đánh giá cách thẳng thắn. Bạn cần phân tích xem thời điểm nào và nơi nào bạn dễ bị cám dỗ và dễ bị tấn công nhất. Sau đó, bạn cần tránh xa những tình huống đó càng nhiều càng tốt.

Kinh Thánh nói rằng hãy chạy trốn khỏi cám dỗ: “Tôi tư tưởng về đường lối tôi, Bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa.” (Thi-thiên 119:59) Nếu bạn phải chạy thoát thân, hãy làm điều đó! Khi vợ Phô-ti-pha cám dỗ Giô-sép, ông ta bỏ áo khoác và chạy đi. Đôi khi bạn có thể phải bỏ áo khoác của bạn lại. Thoát khỏi tình huống. Chạy xa khỏi nó. Đừng đứng dây dưa. Khi bạn bị cám dỗ, hãy đứng dậy và thay đổi kênh TV. Hoặc mở nhạc lên. Đi dạo ngoài sân. Đọc Kinh Thánh. Gọi một người bạn tin Chúa trong nhóm nhỏ của bạn. Làm một cái gì đó để phá sự lôi cuốn.

Đây là một số lời khuyên thiết thực: Đừng cố gắng tranh luận với Ma quỷ. Bạn sẽ luôn thua cuộc. Ma quỷ đã có hàng ngàn năm để nghĩ ra các lý luận để chống lại bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ ra. Đừng cố “hợp lý hóa” nó. Đừng cố biện mình cho điều đó. Đừng tranh luận về nó. Điều quan trọng cần làm là phá vỡ sự tập trung vào nó. Đừng cứ nhìn vào các miếng bánh ngọt và lập đi lặp lại, “Tôi không muốn ăn chúng! Tôi không muốn ăn chúng!” Bạn đang đùa với ai? Quay hướng khác! Bạn càng chiến đấu với một cảm giác, thì nó càng phát triển mạnh thêm.

Khi cám dỗ gọi bạn qua điện thoại, đừng cố gắng tranh luận. Chỉ cần cúp máy, và đi làm một việc gì khác.

Thảo Luận

Ở đâu bạn bị cám dỗ nhiều nhất? Có phải trong sân bay? Trong những chuyến công tác? Ở nhà khi bạn một mình và những con trẻ đang ở trường học? Trong những ngày cuối tuần? Khi bạn xem tivi?

Những thay đổi nào bạn cần thực hiện trong thời khóa biểu hoặc lối sống của mình để giảm thiểu việc tiếp xúc với những tình huống này?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6