Travel hitchhiker woman walking on road during holiday travel

Đừng Cho Ma Quỷ Chen Chân Vào


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=aab111193b&mc_eid=UNIQID
Đừng Cho Ma Quỷ Chen Chân Vào
Mục Sư Rick Warren

“Đừng giận cho đến chiều tối. Đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tấn công.” Ê-phê-sô 4:26-27

Khi bạn để cho ma quỷ xen vào, nó sẽ lập một pháo đài trong đời sống bạn. Nghĩa là sao?
Nếu bạn nhường cho Sa-tan một chút quyền dù nhỏ, chẳng bao lâu nó sẽ điều khiển tất cả. Nếu mình chỉ nhường chỗ cho ma quỷ một chút thôi, nó sẽ biến chỗ ấy thành một pháo đài kiên cố.

Xin nêu một thí dụ: Vào ngày D-Day, lực lượng Đồng minh hạ cánh trên bờ biển Normandy. Điều quan trọng phải làm là họ thiết lập một đầu cầu để đổ bộ – làm một điểm tựa trên bãi biển như vậy đã cho phép họ thiết lập một khu vực dàn dựng để đổ quân và trang thiết bị cho trận chiến. Từ điểm tựa nhỏ bé đó, các lực lượng Đồng Minh đã có thể lấn dần vào đất liền để giải phóng nước Pháp.

Nhưng Sa-tan không vào để giải phóng bạn đâu. Nó muốn thiết lập một chỗ đứng trong cuộc sống của bạn để điều khiển bạn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Một khi nó vào đủ sâu trong một góc cạnh tội lỗi nào, nó sẽ biến chỗ đứng đó thành một thành trì, và như thế bạn khó lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình.

Làm thế nào để Sa-tan có được một chỗ đứng trong cuộc sống của bạn? Ê-phê-sô 4:27 cho biết đó là sự giận dữ, nhưng cũng có thể là bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nếu bạn quá lo lắng về cuộc sống của bạn, thì ma quỷ đã có được chỗ đứng trong cuộc sống bạn. Nếu bạn lấp đầy cuộc sống mình bằng sự oán giận, ma quỷ đã đạt được chỗ đứng trong cuộc sống bạn. Nếu bạn để cảm giác tội lỗi trở thành sự xấu hổ, Sa-tan đã có chỗ đứng trong cuộc sống bạn.

Sứ đồ Phao-lô nói cách tốt nhất để đối phó với những cảm xúc tiêu cực là phải làm ngay lập tức. Ông nói, “Đừng để mặt trời lặn mà mình vẫn còn tức giận, vì giận dữ tạo chỗ đứng cho ma quỷ.” (Ê-phê-sô 4: 26b-27 NLT, ấn bản thứ hai) Bạn phải quyết định để đối phó với nó ngay lập tức.

Nếu không, những cảm xúc tiêu cực sẽ hủy hoại tâm hồn bạn và tạo cho Sa-tan cơ hội thiết lập một chỗ đứng trong cuộc sống của bạn.

Thảo Luận

Bạn đã cho phép Ma Quỷ sử dụng những cảm xúc tiêu cực nào để nó có chỗ đứng trong cuộc sống của bạn? Hay, cảm xúc nào có tiềm năng trở thành chỗ đứng cho ma quỷ?

Cảm xúc tiêu cực gây ung độc trong cuộc sống của bạn nghĩa là gì?

Làm thế nào bạn có thể chủ động trong việc đối phó với những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong cuộc sống của bạn?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22