Young woman traveller hiking in the mountains among natural rocks of Cappadocia, Central Turkey. Concept of adventures and travel lifestyle

Trở Nên Giống Chúa Giê-xu Là Một Diễn Tiến Từ Từ


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=9914b1344d&mc_eid=UNIQID
Trở Nên Giống Chúa Giê-xu Là Một Diễn Tiến Từ Từ
Mục Sư Rick Warren

“Điều này tiếp tục cho đến chừng chúng ta. . . trưởng thành, giống như Đấng Christ, tầm thước vóc giạc trọn vẹn như Ngài.” (Ê-phê-sô 4:13 CEV)

Trở nên giống Đấng Christ là một quá trình tăng trưởng chậm và dài. Trưởng thành thuộc linh không xảy ra ngay lập tức cũng không tự động; nó phát triển dần dần, càng tấn tới trong suốt cả cuộc đời chúng ta.

Đề cập đến quá trình này, Phao-lô nói, “Điều này tiếp tục cho đến chừng chúng ta. . . trưởng thành, giống như Đấng Christ, tầm thước vóc giạc trọn vẹn như Ngài.”(Ê-phê-sô 4:13 CEV)

Cuộc đời bạn là một tác phẩm đang được hoàn tất. Sự biến đổi thuộc linh trong quá trình trở nên giống tâm tánh Chúa Giê-xu là diễn tiến trong suốt cuộc đời bạn, và sẽ không được hoàn tất trên Trái Đất này. Nó sẽ chỉ được hoàn thành khi bạn lên Thiên đàng hoặc khi Chúa Giê-xu trở lại.

Lúc đó, bất cứ công việc nào chưa hoàn thành sẽ được gói ghém lại. Kinh Thánh nói rằng tới khi chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giê-xu một cách trọn vẹn, chúng ta sẽ trở nên hoàn toàn giống như Ngài: “Chúng ta đã là con cái Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn chưa bầy tỏ cho chúng ta biết chúng ta sẽ như thế nào khi Chúa Cứu Thế hiện ra. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.”(1 John 3: 2 NLT, ấn bản thứ hai)

Nhiều rắc rối trong đời sống Cơ-đốc xuất phát từ việc bạn đã bỏ qua lẽ thật đơn giản là Chúa quan tâm nhiều đến việc xây dựng cá tính của chúng ta hơn là bất cứ điều gì khác. Bạn lo lắng khi Chúa có vẻ im lặng về những vấn đề cụ thể như “Tôi nên chọn nghề nghiệp nào?”

Sự thật là, có nhiều nghề nghiệp khác nhau có thể là ý muốn của Chúa cho đời bạn. Điều Chúa quan tâm nhất là bất cứ điều gì bạn làm, bạn phải làm theo cách giống như Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 10:31; 1 Cô-rinh-tô 16:14; Cô-lô-se 3:17, 23).

Chúa quan tâm đến con người bạn nhiều hơn là những gì bạn làm. Bạn là con người thế nào quan trọng hơn là bạn làm được những gì. Chúa quan tâm đến cá tính bạn nhiều hơn sự nghiệp của bạn, bởi vì bạn sẽ đem cá tính bạn vào cõi đời đời, không phải đem sự nghiệp của bạn.

Mục đích của Chúa là làm cho chúng ta giống như Ngài trước khi Ngài đưa chúng ta lên thiên đàng. Đây là đặc quyền lớn nhất, trách nhiệm trước mắt, và số phận cuối cùng của chúng ta.

Thảo Luận

Câu hỏi nào mới đây nhất bạn đã hỏi Chúa mà bạn nên thay thế câu hỏi đó bằng câu, “Chúa đang dạy tôi điều gì về chính Ngài qua quá trình này?”

Bạn có nghĩ rằng quá trình thánh hóa là một đặc ân không? Tại sao có hay tại sao không?

Bạn cần làm gì để bạn có thể trở thành người mà bạn muốn Chúa Jêsus thấy bạn trong ngày bạn gặp Ngài?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31
Kinh thánh nói gì về cưỡng hiếp vợ / chồng?
"Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. " Ê-phê-sô 5:32