Highway in Grand Teton National Park, Wyoming, USA

Khiêm Nhường Là Một Sự Lựa Chọn


Khiêm Nhường Là Một Sự Lựa Chọn
Mục Sư Rick Warren

“Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên.” (Phi-e-rơ 5:6 BTT)

Khi thành công, bạn sẽ dễ bị sa sút trầm trọng hơn là duy trì sự thành công của mình. Chúng ta có khuynh hướng trở nên kiêu ngạo và quên đi Chúa, và thành công tan thành mây khói khi chúng ta làm điều đó.

Nếu bạn đã thấy chính mình rơi vào tình huống đó, bước đầu tiên cần thực hiện là hết sức quan trọng.

Kinh Thánh nói rằng: “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi.” (Khải Huyền 2:5a BTT)

Nếu bạn trở nên kiêu ngạo, bạn phải ăn năn. Điều đó có nghĩa là bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Bạn đi từ chỗ suy nghĩ theo cách này về cuộc đời mình sang suy nghĩ một cách khác.

Tại sao phải ăn năn? Khiêm nhường là một sự lựa chọn. Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta cầu nguyện xin Chúa làm cho chúng ta khiêm nhường. Đó là một cái gì mà bạn chọn lựa cho chính mình.

Kinh Thánh chép: “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên.” (Phi-e-rơ 5:6 BTT)

Khiêm nhường là một sự lựa chọn.

Đây là sự khác biệt giữa sự kiêu ngạo và sự khiêm nhường. Sự kiêu ngạo là khi tôi coi những điều mà Chúa và những người khác đã làm thông qua tôi và cho tôi là công trạng của chính mình. Khiêm nhường không có nghĩa là suy nghĩ kém hơn về bản thân mình. Nó có nghĩa là suy nghĩ nhiều hơn về người khác và Chúa.

Nếu bạn đã trải qua một số thành công và bắt đầu có thái độ kiêu ngạo, thì hãy ăn năn – ngay hôm nay! Hãy thay đổi nhận thức của bạn về bạn là ai và thành công của bạn đến từ đâu.

Kinh Thánh dạy: “Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.” (Ma-thi-ơ 23:12 BTT)

Thảo Luận

Bạn đã thấy sự kiêu ngạo gây ra nan đề cho người mà bạn quan tâm như thế nào?

Bạn có vẻ quá dễ kiêu ngạo trong một số lĩnh vực của cuộc sống không? Tại sao bạn nghĩ có trường hợp đó?

Hãy suy nghĩ với tinh thần cầu nguyện: Bạn có cần phải ăn năn về sự kiêu ngạo trong cuộc sống của mình không?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có bất kỳ lý do chính đáng nào để ly dị ngoài những gì Kinh Thánh xác định cụ thể không?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31