Beautiful Yosemite National Park landscapes, California

Lấp Đầy Cuộc Sống Bằng Tình Yêu 


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=613103d23b&mc_eid=UNIQID
Lấp Đầy Cuộc Sống Bằng Tình Yêu
Mục Sư Rick Warren

“Đừng yêu giả vờ. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Ghét điều sai. Giữ giữ lấy điều tốt. Hãy yêu thương nhau bằng tình thương chân chính, và hãy vui mừng vinh danh nhau.” (Rô-ma 12:9-10 NLT, ấn bản thứ hai)

Nếu bạn muốn thay đổi lâu dài trong cuộc sống, thì đời sống bạn phải tràn đầy tình yêu.
Tình yêu là điều duy nhất thay đổi được những gì không thể thay đổi. Tình yêu tiếp thêm sinh lực. Tình yêu làm hồi sinh. Tình yêu làm tươi mới. Tình yêu làm mới lại. Tình yêu là nguồn lực mạnh nhất trong vũ trụ, bởi vì Chúa là tình yêu. Kinh Thánh không chép Chúa có tình yêu; nhưng Ngài là tình yêu. Tình yêu chữa lành những gì không thể chữa lành được. Tình yêu nâng ta lên cao. Tình yêu tăng sức mạnh. Tình yêu mang lại sinh lực. Tình yêu có quyền.

“Đừng yêu giả vờ. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Ghét điều sai. Giữ giữ lấy điều tốt. Hãy yêu thương nhau bằng tình thương chân chính, và hãy vui mừng vinh danh nhau.” (Rô-ma 12:9-10 NLT, ấn bản thứ hai)

“Vui mừng mà vinh danh lẫn nhau” – tôi thích ý tưởng đó! Bạn biết điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi những người trong nhóm nhỏ của bạn có tin vui về sức khỏe, về tài chính hoặc đạt được bất kỳ mục tiêu nào, bạn cần phải ăn mừng với họ. Bạn sụt được vài ký? Xin chúc mừng! Bạn trả hết nợ? Thật mừng! Bạn hạnh phúc trong hôn nhân? Thật có phước! Kinh Thánh nói hãy vui mừng mà tôn trọng nhau, vinh danh nhau và bày tỏ tình yêu thành thực.

Đây là điều tuyệt vời: Đức Chúa Trời đã kết nối vũ trụ để khi bạn giúp đỡ người khác, Ngài sẽ chăm sóc, lo liệu các khó khăn cho bạn. Chúa nhìn xuống bạn không phải để hỏi, “Con có giúp chính mình không?” Nhưng Ngài hỏi, “Con có giúp đỡ người khác không?” Bạn có muốn chỉ lo giúp chính mình không? Bạn nên bắt đầu giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ. Hãy ban cho đi. Khi ban cho người khác, chúng ta nhận lại được.

Hãy nhớ câu chuyện của Gióp khi ông ta mất tất cả. Ông mất sức khỏe, mất gia đình, mất của cải. Ông đã mất hết. Phần cuối cuốn sách, Đức Chúa Trời ban lại cho Gióp tất cả. Tại sao? Bởi vì Gióp cầu nguyện cho chính mình? Không. Kinh Thánh chép, “Sau khi Gióp cầu nguyện cho các bạn mình, Chúa đã phục hồi mọi sự cho ông và ban cho ông gấp đôi phần tài sản ông đã có trước đây.” (Gióp 42:10 NIV)

Tại sao bạn cần phải ở trong một nhóm nhỏ? Không phải chỉ để những người khác có thể giúp bạn, nhưng để bạn có thể giúp họ, để bạn cầu nguyện cho họ, và rồi Chúa sẽ giúp bạn. Hãy ban phát tình yêu, rồi chờ xem Chúa làm việc trong cuộc sống bạn.

Thảo Luận

Hãy nghĩ về những cách bạn thể hiện tình yêu với người khác mỗi ngày. Động lực đằng sau tình yêu của bạn là gì?

Khi yêu thương người khác bạn đã được phước thế nào?

Ai đang cần tình yêu thương và sự hỗ trợ của bạn hoặc cần bạn ăn mừng với họ hôm nay?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?