Monument Valley, Arizona, USA at dusk.

Niềm Tin Cơ Đốc Có Đáng Giá Không?


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=4fa73417cb&mc_eid=UNIQID
Niềm Tin Cơ Đốc Có Đáng Giá Không?
Mục Sư Rick Warren

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26)

Phao-lô dạy chúng ta trong I Cô-rinh-tô 15:19, “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết”.

Tại sao Phao-lô nói điều này? Vì một điều, đó là không phải dễ dàng để sống cho Chúa Jesus trong một thế giới không ưa thích Ngài.

Vậy đây là một câu hỏi quan trọng nhất mà từ trước đến nay bạn có thể trả lời. Niềm tin Cơ Đốc có đáng giá không?

Mọi vật trong đời đều có một giá đã định sẵn. Mỗi lần bạn đồng ý với một điều gì, là bạn đang bất đồng với một điều khác. Giá phải trả để đi theo Chúa Jesus có xứng đáng không?

Trong Ma-thi-ơ 16:26 Chúa Jesus phán, “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

Một số người đang đánh đổi linh hồn của họ cho vật chất thế gian – như tiền bạc, danh vọng, và vật chất. Linh hồn của bạn đáng giá hơn những điều đó rất nhiều.

Phao-lô nhận ra điều này. Khi chia sẻ lời chứng của ông trong Phi-líp 3:7-8, ông dạy, “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.”

Phao-lô nhận ra là không có gì – địa vị, tiền bạn, khoái lạc – nào có giá trị hơn Chúa Jesus.

Chúng ta cần một cái định nghĩa khác cho sự thành công. Thực tế, thành công đúng nghĩa không dựa vào điều mình sở hữu, bề ngoài của chúng ta, hay là trong “cảm giác sung sướng.” Thành công thật đến từ việc sống theo những giá trị của Chúa – và phần thưởng sau cùng là được vui hưởng đời sau nơi Thiên Đàng.

Thảo Luận

Bạn nghĩ tại sao có quá nhiều người đánh đổi linh hồn họ để lấy tiền bạc, danh vọng, và khoái lạc?

Nếu bạn nghe người trong gia đình hay bạn bè thắc mắc về giá trị của Niềm Tin Cơ Đốc thì bạn phản ứng thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.