Beautiful nature landscapes in Turkey mountains. Lycian way is famous among hikers.

Chú Tâm Làm Đẹp Lòng Chúa, Chớ Không Đẹp Lòng Người


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=26fa3196c4&mc_eid=UNIQID
Chú Tâm Làm Đẹp Lòng Chúa, Chớ Không Đẹp Lòng Người
Mục Sư Rick Warren

“Không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4b BTT)

Chúa đã không tạo bạn thành một người như người khác muốn. Chúa đã không tạo bạn thành một đứa con theo như ý muốn của cha mẹ bạn, một người yêu như người bạn tình mong ở bạn, một người phối ngẫu như người bạn đời bạn mong muốn, hay là trở thành một người theo ý muốn của người chủ sở làm hay bạn bè của bạn.

Chúa đã tạo bạn để là chính bạn. Nếu bạn có ý định trở thành tất cả những gì bạn có thể, thì bạn phải từ chối việc để cho người khác định nghĩa bạn.

“Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn.” (Hê-bơ-rơ 11:24)

Môi-se đã từng bị khủng hoảng vì danh tính. Ông sinh ra là một nô lệ Do Thái nhưng được nuôi dưỡng như thành viên của hoàng gia Ai Cập, cháu trai của Pha-ra-ôn. Khi trưởng thành, ông có hai lựa chọn: Ông có thể tiếp tục giả làm cháu trai Pha-ra-ôn cho suốt quãng đời còn lại và sống một cuộc sống xa hoa, danh tiếng và quyền lực.

Hoặc ông đã có thể thừa nhận danh tánh của ông là: một người Do Thái. Nếu ông lựa chọn như thế, gia đình sẽ đuổi ông ra để ông sống với những nô lệ suốt đời. Ông sẽ bị thất sủng và bị sỉ nhục và phải sống kiếp nô lệ.

Bạn sẽ chọn lựa thế nào?

Ngày nay phần lớn người ta đang sống giả dối. Người ta đang cố gắng trở thành một người khác. Nhưng Môi-se đã khước từ sống giả dối bởi vì ông là người liêm chính. Ông quyết trở thành người mà Chúa đã tạo dựng nên dù cho phải đối đầu với đủ thứ áp lực từ mọi phía.

Câu hỏi của tôi dành cho bạn: Bạn đang để ai xác định danh tính của bạn?

Có phải là bạn bè và gia đình của bạn? Một số các bạn có cha mẹ đã qua đời nhiều năm, nhưng bạn vẫn đang cố gắng sống theo mộng tưởng của cha mẹ bạn đặt để cho bạn. Một số bạn đang bám víu theo những gì mà người chồng cũ hay vợ cũ đã từng nói về bạn, và bạn đang cố gắng chứng minh rằng người đó sai. Một số bạn đang cố gắng theo kịp những gì các trang mạng xã hội và văn hóa và những cuộc cạnh tranh bảo bạn nên đi theo.

Nhưng Kinh Thánh nói rằng: “Không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4b BTT).

Giải pháp đầu tiên bạn cần thực hiện là: “Tôi quyết tâm rằng tôi sẽ không để người khác ép tôi vào khuôn mẫu của họ nữa. Tôi sẽ trở thành những gì Chúa muốn tôi trở thành. Tôi sẽ làm những gì Chúa muốn tôi làm, và tôi sẽ hoàn thành kế hoạch mà Chúa dành cho cuộc đời tôi, chứ không phải kế hoạch của ai khác cho cuộc đời tôi.

Các bạn mến, đó là sự thành công thật sự. Thành công thật sự trong cuộc sống là trở nên y như người mà bạn đã được tạo nên và không gì hơn nữa.

Thảo Luận

Người nào hay là điều gì ép buộc bạn trở nên một người không là chính bạn và định hình con người của bạn?

Hãy dùng thời gian viết xuống bạn là ai trong Chúa Jesus Christ. Ngài định hình con người của bạn như thế nào?
Làm thế nào bạn có thể khám phá ra chính xác con người mà Chúa đã định cho bạn trở thành?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/kno?mc_cid=26fa3196c4&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=26fa3196c4&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=26fa3196c4&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.