Religion Christianity concept. Man holding and reading the holy Christian Bible.

Dẫu Người Ta Có Nói Gì, Chúa Đứng Về Phía Bạn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=aa2a0df84d&mc_eid=UNIQID
Dẫu Người Ta Có Nói Gì, Chúa Đứng Về Phía Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?” (Thi Thiên 118:6)

Khi bạn làm điều gì có giá trị trong đời sống, những người bi quan sẽ cản đường bạn. Họ có thể chế nhạo bạn, tung tin đồn xấu về bạn, hoặc thậm chí hăm dọa bạn.

Đừng chú tâm vào những người bi quan. Đừng chú tâm đến những nan đề của bạn. Hãy chú tâm vào Chúa và lời hứa của Ngài. Hãy trở nên một người của lời hứa.

Trong 1 Sa-mu-ên 30:6, Kinh Thánh dạy chúng ta về phản ứng của Đa-vít đối với một trường hợp chống đối: “Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.”

Khi một kẻ bi quan cản đường bạn, đừng tìm đến với một người đồng nghiệp hay một người bạn để nói hành. Hãy tìm sức mạnh ở trong Chúa. Cầu nguyện, “Lạy Chúa, con biết Chúa yêu con. Con biết Chúa có một chương trình cho đời sống của con. Con sẽ tin tưởng nơi Ngài.”

Đa-vít nói như vầy: “Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?” (Thi Thiên 118:6)

Người đời có thể ghét bạn, và điều này không làm tổn hại bạn. Bạn không cần bất cứ sự chấp thuận của người nào để được vui vẻ. Bạn được vui vẻ vì bạn chọn để vui vẻ. Bạn không cần sự chấp thuận của cha mẹ, sự chấp thuận của anh, sự chấp thuận của chị, hay sự chấp thuận của bạn bè. Chúa đứng về phía bạn. Bạn không phải lo sợ. Người đời có ý kiến của họ. Có gì đâu?

Vua Đa-vít viết trong Thi Thiên 119:11a, “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi”

Đó là điều bạn cần phải làm. Hãy ngưng chất chứa trong tâm trí bạn tất cả những điều tiêu cực đến với bạn. Thay vào đó, hãy nương cậy nơi lời hứa của Chúa. Và tin rằng Ngài sẽ thực hiện đúng hoàn toàn những gì Ngài phán hứa.

Thảo Luận

Nếu việc “bạn sẽ được hạnh phúc như bạn chọn” là đúng, tại sao không có nhiều người nữa cũng sống vui vẻ hạnh phúc?

Những lời hứa nào từ Chúa có lợi cho bạn khi bạn đối diện với những người bi quan trong đời mình?

Sự chấp thuận của ai mà bạn khó nhận được nhất trong cuộc đời? Tại sao bạn mơ ước để được sự chấp thuận của người ấy? Xin Chúa giúp đỡ bạn chỉ hướng về Ngài để tìm sự chấp thuận.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.