Beautiful Icelandic landscape. Green volcanic mountains in cloudy weather.

Điều Gì Có Thẩm Quyền Tối Cao Trong Đời Sống Bạn?


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=26011b1424&mc_eid=UNIQID
Điều Gì Có Thẩm Quyền Tối Cao Trong Đời Sống Bạn?
Mục sư Rick Warren

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9)

Một câu hỏi quan trọng trong đời trội hơn tất cả những câu hỏi khác.

Điều gì có thẩm quyền tối cao trong đời sống bạn?

Những điều gì giúp bạn xác định giá trị của bạn? Có phải cha mẹ bạn? Hay người đồng vai phải lứa với bạn? Có lẽ trường học hay sách vở bạn đã đọc? Thế còn những phim ảnh hay các chương trình TV mà bạn xem, hay là những bài hát bạn đã nghe?

Chúa cho phép bạn quyết định. Ngài cho chúng ta quyền tự do.

Hầu hết những lựa chọn của chúng ta tùy thuộc ba sự chọn lựa khác nhau.

Chính mình: Chúng ta có thể tùy thuộc nơi lòng của chúng ta bảo mình phải làm gì. Nhưng điều nầy không ổn. Nhiều nghiên cứu cho thấy là cái nhìn của chúng ta thường dễ sai hơn là đúng. Thật ra, thỉnh thoảng chúng ta tự lừa dối mình. Trong sách Giê-rê-mi 17:9, Kinh Thánh dạy, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?”

Thế Gian: Chúng ta có thể tùy thuộc vào những gì người khác nghĩ để xác định giá trị của chúng ta. Vấn đề là thế gian luôn coi trọng những cái sai trật. Chẳng hạn như, thế gian chú trọng vào sắc đẹp hơn là phẩm chất, hoặc bảo chúng ta đeo đuổi những gì mình cảm thấy dễ chịu, hoặc tuyên bố người nào có nhiều của cải thì sẽ thắng. Chúng ta bị tấn công tới tấp với những giá trị thế gian qua đủ loại phương tiện truyền thông – nhiều đến nỗi dễ để bắt đầu nghĩ là Chúa đặt chúng ta trên hành tinh nầy để làm sao cho bề ngoài tốt đẹp, cảm thấy dễ chịu, và thâu góp cho mình. Nhưng điều nầy đi rất xa sự thật!

Lời Chúa: Lời Chúa thì khách quan và chân thật, nghịch lại với nhận thức của chúng ta hay quan điểm của thế gian. Lời Chúa dạy, “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta . . . các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31-32)

Sau khi đọc về những sự chọn lựa trên, bạn sẽ dựa vào đâu để xác định giá trị của mình? Bạn sẽ chọn điều nào là thẩm quyền tối cao trong đời sống bạn?

Điều gì sẽ có thẩm quyền tối cao trong đời sống bạn?

Thảo Luận

Bạn từng thấy người khác có những lựa chọn tệ hại ra sao vì coi trọng thẩm quyền của bất cứ điều nào khác hơn là Chúa?

Tại sao lựa chọn thẩm quyền quan trọng đến nỗi đó là “câu hỏi quan trọng bậc nhất trong đời”?

Điều gì sẽ có thẩm quyền tối cao trong đời sống bạn? Bạn quyết định trả lời câu hỏi đó ra sao?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?