Beautiful woman standing on a pier with arms raised feeling the freedom

Năm Điều Cần Làm Giữa Giông Tố


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=2118d22bc6&mc_eid=UNIQID
Năm Điều Cần Làm Giữa Giông Tố
Mục Sư Rick Warren

“Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!” (Ma-thi-ơ 14:30)

Khi bạn trải qua giông tố, Đức Chúa Trời không cách xa hoặc thờ ơ. Ngài là Đấng “Ta Là”, và Ngài đang làm việc trong đời sống bạn vì lợi ích của bạn. Nhưng cũng có một số điều Ngài muốn bạn làm. Đây là năm điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm nếu bạn đang ở giữa giông tố cuộc đời.

Hãy can đảm, vì Chúa Jesus ở với bạn.
Đừng bao giờ tranh cãi với sự sợ hãi. Chỉ việc nói cho nó biết cần đi đâu. Hãy bảo nó đến nói chuyện với Chúa Jesus.

Mạo hiểm trong đức tin.
Đừng xin Chúa ban phước cho việc bạn đang làm. Hãy làm việc gì Chúa chúc phước. Xin Chúa bày tỏ cho bạn điều Ngài muốn bạn làm, sau đó sẵn sàng nhanh chóng ra khỏi thuyền.

Chú tâm vào Chúa Jesus.
Ngay giây phút bạn rời mắt khỏi Chúa, bạn sẽ chìm. Ma-thi-ơ 14:30 chép: ““Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!”
Khi bạn chú ý đến sóng gió – hoàn cảnh của bạn – bạn sẽ chìm, như Phi-e-rơ vậy. Nếu bạn nhìn vào thế gian, bạn sẽ lo lắng, buồn khổ; nếu bạn nhìn bên trong, bạn sẽ thất vọng; nếu bạn chăm xem Đấng Christ, bạn sẽ được yên nghỉ.

Đừng nghi ngờ.
Bạn không cần phải có đức tin lớn để vượt qua giông tố trong đời. Bạn chỉ cần đặt đức tin nơi đúng người bạn cần.

Ca ngợi Đức Chúa Trời.
Ngay cả trong giông tố, ngay cả khi bạn thấy như mình đang chìm, ngay cả bạn sợ hãi tột độ – hãy luôn ca ngợi Ngài. Cảm tạ Chúa giữa giông tố.

Cơn bão nào đang làm bạn sợ hãi lúc này? Cơn bão nào đang nhận chìm bạn lúc này? Bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời để bạn phải đi qua cơn bão đó?

Ngài để bạn đi qua giông tố cũng cùng những lý do mà Ngài để cho các môn đồ gặp bão tố – để nói rằng: “Ta là tất cả những gì con cần. Ta có thể giải quyết bất cứ việc gì. Ta sẽ đến cùng con vào giờ thứ chín. Và Ta sẽ bước đi trên chính cái làm con hoảng sợ nhất. Ta không đòi hỏi con đến với Ta. Ta sẽ đến với con. Con cần chấm dứt lo sợ, và hãy tin cậy Ta hoàn toàn.”

Thảo Luận

Những cơn sóng gió trong đời khiến bạn tăng trưởng tâm linh và hiểu biết Đức Chúa Trời như thế nào?

Bạn có thể làm gì để hạn chế những sự xao lãng ngăn trở bạn chú tâm vào Đức Chúa Trời?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?