Mountain river in the green forest

Ân Điển Đầy Trọn Của Chúa


Ân Điển Đầy Trọn Của Chúa
Mục Sư Rick Warren


“Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 1:12)

Bất kể trong tình huống nào và cảm giác bạn ra sao, hãy bám chặt vào bản tánh không đổi dời của Chúa.

Lời Chúa trong sách 2 Cô-rinh-tô 1:13 nói, “Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời.”

Hoàn cảnh của bạn không thể thay đổi bản tánh của Chúa. Ân điển của Chúa vẫn đầy trọn, Ngài vẫn ở với bạn, ngay cả khi bạn không cảm nhận được nó.

Tự nhắc nhở mình những lẽ thật bạn biết về Chúa: Ngài là tốt lành, Ngài yêu thương bạn, Ngài ở với bạn, Ngài biết những gì bạn đang trải qua, Ngài quan tâm, và Ngài có một kế hoạch tốt cho cuộc sống của bạn.

Raymond Edman, một trong những người cố vấn của Mục sư Billy Graham, đã từng nói, “Đừng bao giờ nghi ngờ trong bóng tối những gì Thiên Chúa đã nói với bạn trong ánh sáng.”

Vậy thì, đâu là điều Chúa đã bảo bạn trong ánh sáng Lời Chúa mà bây giờ hoàn cảnh đen tối khiến bạn nghi ngờ? Bạn nghĩ tại sao bây giờ bạn lại nghi ngờ Chúa? Hãy nhớ rằng, hoàn cảnh của bạn không thể thay đổi bản tánh của Chúa.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?