Beautiful Nature Norway natural landscape aerial photography. lovatnet lake.

Tránh Nhìn Kính Chiếu Hậu


Tránh Nhìn Kính Chiếu Hậu
Mục Sư Rick Warren

“Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng, và giơ tay mình ra hướng về Chúa … Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi; Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình, và nhớ đến nó như nước đã chảy qua.” (Gióp 11:13; 15-16 – BTT)

Bạn có thể học được nhiều điều bằng cách nhìn lại quá khứ của mình. Bạn đã nghe câu nói: “Những người không thể nhớ quá khứ thì sẽ chắc chắn lặp lại nó.” Điều đó đúng – nhưng chỉ mới đúng một phần. Bạn không thể chữa lành những vết thương xuyên thấm và tổn hại nhất trong cuộc đời mình bằng cách chỉ tập trung vào quá khứ mà thôi. Để đánh bại những gã khổng lồ ấy, bạn cần phải nhìn về phía trước.

Lắm khi chúng ta cố gắng tìm kiếm sự chữa lành bằng cách nhìn vào gương chiếu hậu của chúng ta. Khi làm như vậy, có khả năng chúng ta dễ bị tai nạn hơn là được lành.

Trong Gióp đoạn 11, Đức Chúa Trời chỉ bảo cho chúng ta rất rõ làm cách nào để rũ bỏ những ký ức đau đớn và tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Ngài phán: “Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng, và giơ tay mình ra hướng về Chúa … Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi; Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình, và nhớ đến nó như nước đã chảy qua.” (Gióp 11:13; 15-16 – BTT)

Trước tiên, dọn lòng cho xứng đáng. Bạn hãy làm những điều đúng – dù cho người khác làm gì cũng không quan trọng. Tha thứ cho những người làm tổn thương bạn luôn luôn là điều đúng.

Thứ hai, hướng về Chúa. Hãy mời Chúa Jesus bước vào mỗi căn phòng trong “căn nhà tấm lòng” của bạn. Thông thường, chúng ta chỉ mời Ngài vào căn phòng phía trước (nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình) – nhưng không mời Ngài vào phòng ngủ, phòng bếp, hay ga-ra.

Thứ ba, tiếp tục đối diện với thế giới xung quanh. Đừng trốn trong chiếc vỏ ốc hoặc rút lui để mình không bị tổn thương lần nữa. Hãy bước về phía trước. Hãy học cách để tiếp tục sống.

Quá khứ của bạn không phải là tương lai của bạn. Việc bạn đã làm gì, đã làm với ai, hoặc đã làm bao lâu không quan trọng. Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa tha thứ cho những kẻ giết người, người phạm tội tà dâm, và kẻ biếng nhác, và Ngài sử dụng họ cho công việc của Ngài trên thế gian này.

Bạn cũng có một tương lai tuyệt vời phía trước. Hãy “dọn lòng cho xứng đáng”, “giơ tay mình ra hướng về Chúa”, và “tiếp tục ngước mắt lên đối diện thế gian.”

Và hãy để Chúa làm những điều phi thường qua bạn.

Thảo luận

Vì sao rất dễ nhìn vào quá khứ khi chúng ta cố gắng vượt qua nỗi đau?

Bạn cần tha thứ cho ai để “dọn lòng cho xứng đáng”?

Khi bạn “giơ tay mình ra hướng về Chúa” để tìm kiếm sự chữa lành, bạn còn cần phải mời Chúa Jesus bước vào những căn phòng nào?

Bạn thường “trốn vào trong chiếc vỏ ốc” bằng cách nào khi đối diện với những tổn thương trong cuộc sống?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.