Horse on the meadow in the mountains

Hãy Khiến Ân Tứ Và Kỹ Năng Của Bạn Trở Nên Giá Trị


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=2ac971f5e9&mc_eid=UNIQID
Hãy Khiến Ân Tứ Và Kỹ Năng Của Bạn Trở Nên Giá Trị
Mục Sư Rick Warren

“Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20b BTT)

Khi bạn đã sẵn sàng để được Chúa sử dụng, Ngài không chỉ muốn thấy bạn dành thời gian cho những việc quan trọng nhất mà thôi. Ngài cũng muốn bạn sử dụng ân tứ của bạn chuẩn bị cho cõi đời đời.

Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 6:20 chép: “Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (BTT)

Có một quan niệm sai lầm nghiêm trọng về Thiên đàng mà ngay cả nhiều Cơ-đốc nhân cũng mắc phải. Một số người nghĩ rằng khi bạn đến Thiên đàng, tất cả những gì bạn sẽ làm là nghỉ ngơi, thư giãn, mặc áo choàng trắng, chơi đàn hạc và lơ lửng trên mây. Nhưng không có điều nào trong số này được chép trong Kinh Thánh!

Vậy khi đến Thiên đàng bạn sẽ làm gì cả cõi đời đời?

Chúa có kế hoạch để bạn phục vụ trên Thiên đàng. Sẽ có những việc để làm trên Thiên đàng – những công việc thú vị để phục vụ Chúa. Những gì Ngài đang làm lúc này cho bạn thời gian trên đất để thực hành việc phục vụ. Làm sao Chúa có thể cho bạn một vị trí phục vụ nghiêm túc trong cõi Thiên đàng khi bạn không làm gì trong thế giới này ngoài việc sống cho chính mình? Nếu bạn chỉ ngồi ghế dự bị suốt cuộc đời, nói rằng: “Tôi sống cho tôi”, và rồi khi bạn đến Thiên đàng, bạn nói: “OK, Chúa ơi, xin Ngài cho con rời ghế dự bị và đưa con vào thi đấu cho đội A. Hãy để con phục vụ Ngài ngay bây giờ”. Chúa sẽ nói: “Không được. Con đã phát triển những kỹ năng phục vụ nào trong thời gian con có trên đất? Con không có khả năng phục vụ đâu.”

Bạn sẽ không thể mang theo bất kỳ khoản tiền nào của bạn vào Thiên đàng. Bạn sẽ không thể mang theo bất kỳ tài sản nào của bạn vào Thiên đàng. Bạn sẽ không thể mang theo tí của cải vật chất nào vào Thiên đàng.

Bạn sẽ mang theo gì khi về Thiên đàng? Chỉ có hai điều: tính cách và kỹ năng của bạn. Chúa muốn bạn hiểu rằng ngay bây giờ là cơ hội để bạn chuẩn bị sẵn sàng cho điều có thật. Ngay bây giờ là cơ hội để bạn phát triển kỹ năng phục vụ và xây dựng tính cách của bạn trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.

Có phải bạn đang làm bất cứ điều gì để sử dụng tài năng của bạn cho Chúa hay không? Hay bạn đang sử dụng tất cả tài năng của mình cho bản thân? Chúa muốn bạn phục vụ Ngài thật tốt trên đất và đời đời trên Thiên đàng.

Thảo Luận

Bạn đang sử dụng những kỹ năng và tài năng của mình để phục vụ Chúa theo những cách nào? Bạn đang sử dụng các kỹ năng và tài năng của mình để phục vụ bản thân theo những cách nào?

Phát triển các kỹ năng phục vụ của bạn có nghĩa là gì?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=2ac971f5e9&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6