Beautiful Nature Norway natural landscape. lovatnet lake.

Thử Thách Thử Nghiệm Đức Tin Của Bạn


Thử Thách Thử Nghiệm Đức Tin Của Bạn
Mục sư Rick Warren

“Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa.” (I Phi-e-rơ 1:7a – BTT)

Chúa hứa “sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:19 – BTT). Nhưng mỗi lời hứa đều có kèm theo một điều kiện. Chúa muốn bạn học cách tin cậy Ngài ngày càng nhiều hơn để Ngài có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của bạn và ban phước cho cuộc đời bạn.

Bạn học cách tin cậy Chúa nhiều hơn qua những thử thách khiến đức tin bạn căng giãn. Đức tin bạn càng kéo giãn thì Chúa càng có thể ban phước cho cuộc đời bạn.

Bạn có thể nhận thấy chính mình trải qua một trong hai thử thách đầu tiên – là thử thách về áp lực và về con người. Hôm qua, tôi đã đề cập đến hai loại thử thách thông thường mà Chúa dùng để phát triển đức tin của bạn để bạn có thể càng tin cậy Ngài hơn. Hôm nay tôi sẽ nói về hai loại thử thách nữa:

3. Thử thách về sự kiên trì

Thử thách về sự kiên trì trả lời cho câu hỏi: “Tôi có giữ sự cam kết không?” Sống có nghĩa là cam kết. Vấn đề chúng ta gặp phải ngày nay là có nhiều người chỉ cam kết nửa vời với hàng tá việc thay vì hoàn toàn dấn thân cho một hoặc hai việc quan trọng trong cuộc sống trên đất và cho cõi đời đời mà thôi. Đó là một sự lãng phí!

Những người yếu đuối luôn đưa ra những lời biện minh, bào chữa. Những người khôn ngoan luôn tranh thủ mọi thời gian và mọi cách thức để làm những gì họ nói mình sẽ làm. Bạn muốn làm người yếu đuối hay người khôn ngoan? Đây là thử nghiệm cho tư cách mà bạn sẽ phát huy.

4. Thử thách về những mối ưu tiên

Đây là thử thách quan trọng nhất, và nó đặt ra câu hỏi: “Ai sẽ là người ưu tiên hay quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?”

Làm thế nào để biết được Chúa có thực sự là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của bạn hay không? Hãy hỏi chính mình ba câu hỏi: Bạn nghĩ về điều gì nhiều nhất? Tiền của bạn sẽ đi đâu trước tiên? Bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào? Câu trả lời của bạn sẽ tiết lộ về những mối ưu tiên trong cuộc sống bạn.

Chúa có dành sẵn phần thưởng đời đời cho bạn nếu bạn vượt qua những thử thách này: “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12 – BTT). Mão triều thiên của sự sống tượng trưng cho tất cả những gì Chúa muốn làm trong đời sống bạn – tất cả mọi phước hạnh mà Ngài muốn ban cho bạn, tất cả mọi nhu cầu mà Ngài muốn đáp ứng cho bạn, và tất cả mọi phần thưởng mà Ngài muốn ban cho bạn trên Thiên đàng. Thật tuyệt!

Thảo luận

Bạn tự lượng giá mình bao nhiêu điểm về việc hoàn thành những cam kết? Trong những lĩnh vực nào bạn cần đơn giản hóa để có thể thực hiện 100% cam kết của mình?

Bạn sẽ trả lời như thế nào đối với ba câu hỏi bày tỏ những ưu tiên của mình? Bạn cần thay đổi những ưu tiên đó như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6