Wild landscape mountain range view, Banff national park, Alberta, Canada

Có Bao Giờ Bạn Chịu Khát Vì Lợi Ích Của Người Khác Chưa?


Có Bao Giờ Bạn Chịu Khát Vì Lợi Ích Của Người Khác Chưa?
Mục Sư Rick Warren

“Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài.” (Giăng 19:28-29)

Kinh Thánh chép rằng khi bị treo trên thập tự, “Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài.” (Giăng 19:28-29)

Chúa Jesus phán: “Ta khát,” chứng tỏ Ngài yêu bạn và tôi biết dường nào.

Chúa Jesus sẵn sàng chịu đau và chịu khát vì bạn, hầu cho bạn được lên thiên đàng. Đây gọi là nỗi đau cứu chuộc – khi bạn chịu đựng đau khổ không phải vì tội lỗi của chính mình mà vì người khác. Chúa Jesus không làm điều gì sai trái. Ngài hoàn hảo; nhưng người ta đã giết Ngài. Tại sao? Ngài chịu chết để cứu chuộc người khác. Ngài chịu khát vì lợi ích của chúng ta.

Bạn có bao giờ chịu khát vì lợi ích của một người nào khác chưa? Rô-ma 5:8 chép: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

Vào năm 1987, anh trai của tôi tên là Jim ngồi trong chiếc máy bay đậu trên phi đạo của phi trường Detroit chờ cất cánh. Qua cửa sổ, anh nhìn chiếc máy bay phía trước – chiếc Northwest 225 – cất cánh, và 20 giây sau nó rớt khiến 155 người trong chuyến bay đó thiệt mạng.

Chỉ có một người trên máy bay sống sót – một bé gái bốn tuổi tên Cecilia từ Tempe, Ariz. Người ta không thể nào biết được nguyên nhân khiến bé sống sót trong khi mọi người đều chết hết, cho đến khi họ hỏi em về những chuyện đã xảy ra. Khi máy bay bắt đầu nhào xuống và mọi người nhận ra máy bay sẽ rớt, mẹ của Cecilia tháo dây lưng an toàn, quay người lại, dùng thân, hai tay và hai chân mình bao phủ con, che chở con bằng tình yêu, bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình. Người mẹ đã hy sinh mạng sống mình cho con.

Sự cứu rỗi cũng y như vậy. Đó chính là điều Chúa Jesus làm cho bạn! Ngài trải qua địa ngục trên thập tự giá để bạn không phải trải qua địa ngục đời đời. Ngài bao phủ và bảo vệ để bạn thoát khỏi hình phạt, lửa và sự đau đớn.

Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu Ngài cho chúng ta bằng cách chịu khát và chịu chết trên thập tự giá.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6