Victoria Falls from the air in the afternoon

Để Chịu Đựng, Hãy Nắm Chặt Lời Chúa


Để Chịu Đựng, Hãy Nắm Chặt Lời Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.” (Mác 4:20)

Trong ẩn dụ về đất, Chúa Jesus nói đến bốn loại tấm lòng trong thế gian. Một trong số đó được mô tả trong Mác 4:17: “song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.”

Để chịu đựng được hoạn nạn trong đời, bạn phải phát triển những rễ thuộc linh. Bằng cách nào? Phải để chúng đâm sâu vào trong lời Đức Chúa Trời: “Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.” (Mác 4:20) Dù hoàn cảnh bạn gặp là gì đi nữa, bạn cần phải nuôi dưỡng những rễ thuộc linh bằng cách ôm chặt lấy Lời Đức Chúa Trời – điều duy nhất trên đời này không bao giờ thay đổi.

Bạn có biết mọi điều trong Kinh Thánh viết ra để giúp bạn học cách chịu đựng và khích lệ bạn không? “Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.” (Rô-ma 15:4)

Hoàn cảnh thay đổi. Dư luận thay đổi. Văn hóa thay đổi. Nhưng Lời Đức Chúa Trời còn mãi đời đời. Khi xây dựng đời sống mình trên một điều gì đó không thay đổi, bạn sẽ vững vàng và chịu đựng được bất cứ hoàn cảnh nào mình gặp phải.

Trong tác phẩm Future Shock của mình, Alvin Toffler – một người theo chủ nghĩa vị lai – nói rằng người ta cần “các hải đảo kiên cố” để bám vào khi mọi sự trong đời này đang thay đổi một cách nhanh chóng. Hãy để Lời Đức Chúa Trời trở thành hải đảo kiên cố của bạn.

Thảo Luận

Làm sao để bạn có thể nắm chặt Lời Chúa trong đời sống?

Bạn học được gì từ Lời Chúa về sự chịu đựng?

Bạn muốn Đức Chúa Trời tạo ra kết quả nào trong đời sống bạn?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6