Beautiful Nature Norway natural landscape. lovatnet lake.

Trông Đợi Sự Giúp Đỡ Của Đức Chúa Trời 


Trông Đợi Sự Giúp Đỡ Của Đức Chúa Trời
Mục Sư Rick Warren

“Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12)

Để chịu đựng được bất cứ điều gì xảy đến cho bạn và tiến bước trong đức tin, bạn phải trông đợi Chúa ban phước và giúp đỡ bạn. Ma-thi-ơ 9:29 chép: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” Chúa nói rằng bạn có quyền chọn lựa mức độ giúp đỡ của Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn trông đợi Chúa giúp, Ngài sẽ giúp! Lời Chúa hứa: “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12) Và thêm một lời hứa nữa: “lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị.” (2 Ti-mô-thê 2:12)

Chúa Trời muốn bạn tăng trưởng trong đức tin khi bạn học biết trông đợi sự trợ giúp của Ngài, ngay trong ngày đen tối nhất. Khi gặp phải bóng tối, đừng bao giờ nghi ngờ những gì Chúa phán với bạn trong ánh sáng. Kinh Thánh chép: “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;” (1 Phi-e-rơ 2:21)

Khi gặp khó khăn, bạn gần gũi Chúa hơn hay xa cách Chúa hơn? Đó là lựa chọn của bạn. Bạn muốn gần Chúa chừng nào, bạn sẽ gần Chúa chừng nấy. Đức Chúa Trời muốn cất khỏi đời sống bạn những khó khăn người khác gây ra cho bạn với dụng ý xấu, và dùng nó làm ích lợi cho bạn. Nhịn nhục là một trong những đức tính Đức Chúa Trời muốn làm lớn lên trong chúng ta là những tín hữu. Bạn cần nhịn nhục để làm theo ý muốn Chúa và nhận lãnh điều Ngài đã hứa.

Tôi không biết hết những khó khăn bạn hiện đang phải trải qua. Nhưng Chúa biết. Và Ngài muốn bạn đọc những dòng này để tìm được sự khích lệ từ Lời Ngài, quyền năng Ngài và tình yêu Ngài hầu có thể chịu đựng. Có rất nhiều điều trong đời sống mà bạn không thể kiểm soát được. Nhưng tất cả điều đó nằm trong sự kiểm soát của Chúa, vì vậy bạn có thể đến với Ngài để có được sức chịu đựng.

Thảo Luận

Bạn có mong Chúa dùng bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào bạn hiện đang kinh nghiệm vì lợi ích của bạn không? Bạn thấy Ngài hành động trong đời sống bạn như thế nào?

Thái độ và lời cầu nguyện của bạn phản ánh lòng trông đợi sự giúp đỡ từ Chúa như thế nào?

Lời hứa nào của Chúa có thể giúp bạn chịu đựng được sự thử thách hoặc cám dỗ?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6