Winter panoramic landscape with mountain on background

Sáu Giai Đoạn Đức Chúa Trời Sử Dụng Để Phát Triển Đức Tin Của Bạn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=94313b7236&mc_eid=UNIQID
Sáu Giai Đoạn Đức Chúa Trời Sử Dụng Để Phát Triển Đức Tin Của Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” (Mác 9:23b BTT).

Là mục sư, có lẽ câu mà tôi được hỏi nhiều hơn bất kỳ câu hỏi nào khác là, “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tôi không hiểu điều đó.” Khi bạn không hiểu sáu giai đoạn của Đức Chúa Trời về đức tin – những bước mà Ngài sử dụng để xây dựng tính cách của bạn – bạn sẽ bị nản chí. Bạn có thể trở nên oán giận. Bạn chắc chắn sẽ lo lắng. Bạn có thể trở nên sợ hãi về tương lai hoặc bị trầm cảm. Và trên hết, bạn không thể phối hợp với những gì Thiên Chúa đang làm khi bạn không hiểu tiến trình mà Ngài đang đưa dắt bạn qua. Nhưng khi bạn hiểu sáu giai đoạn của đức tin, thì bạn có thể nói, “Ồ, bây giờ tôi đang ở giai đoạn bốn” – hoặc giai đoạn sáu hoặc giai đoạn hai. Bạn hiểu rõ hơn những gì Đức Chúa Trời đang làm, và bạn không cảm thấy chán nản mỗi khi
gặp khó khăn.

Kinh Thánh chép, “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy” (Ma-thi-ơ 9:29b BTT). Đó là chìa khóa cho cuộc phiêu lưu vĩ đại khi bước theo Chúa Jesus. Chúa phán rằng: “Các ngươi được lựa chọn bao nhiêu ân phước ta ban cho cuộc sống của ngươi. Ngươi hãy tin, và ta sẽ làm điều đó. Ngươi hãy tin, và ta sẽ ban phước.”

Đức tin giống như một cơ bắp – nó phát triển. Nó có thể trở nên cứng cáp hoặc nó có thể suy yếu, tùy thuộc vào số lần bạn vận dụng nó. Đức Chúa Trời xây dựng đức tin của bạn với một tiến trình có thể dự đoán được. Nếu bạn hiểu được, bạn có thể phối hợp với nó.

Đầu tiên, Đức Chúa Trời ban cho bạn một mong ước cho cuộc sống của bạn. Sau đó, bạn phải đưa ra quyết định về mong ước đó. Giai đoạn thứ ba là sự trì hoãn, đó là lúc bạn chờ đợi Đức Chúa Trời để Ngài hành động trong thời điểm của Ngài. Giai đoạn tiếp theo là khó khăn, là khi Ngài kiểm tra bạn. Sau đó, bạn có thể đến lúc bị bế tắc, đến đỗi bạn sẽ muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời luôn giải cứu bạn, giai đoạn cuối cùng trong sáu giai đoạn của đức tin.

Kinh thánh ghi rằng, “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” (Mác 9:23b BTT)

Bạn muốn có một đức tin mạnh mẽ hơn khi bạn tiếp tục cuộc phiêu lưu tuyệt vời này với Đức Chúa Trời không? Trước tiên, bạn cần phải hiểu sáu giai đoạn của đức tin mà Thiên Chúa sẽ đưa bạn trải qua để bạn sẽ không cảm thấy chán nản khi bạn không thấy kết quả hoặc câu trả lời ngay lập tức. Trong những ngày tới, chúng ta sẽ xem xét sáu giai đoạn.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Bạn tin rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt bạn qua giai đoạn nào của đức tin ngay lúc này?

Bạn sẽ đáp ứng như thế nào với những gì Đức Chúa Trời đang cố gắng dạy bạn trong giai đoạn này hoặc Ngài đang thử bạn như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18